keskiviikko 15. marraskuuta 2017

Mitä tehdä, kun ei terveydellisistä syistä pysty jatkamaan nykyisessä työssä?

Monilla uraohjauksen asiakkailla on työurallaan sellainen tilanne, että terveydentilan vuoksi ei pysty enää jatkamaan työssään. Tilanteeseen liittyy usein epävarmuudesta johtuvaa psyykkistä kuormitusta sekä epätietoisuutta siitä, miten edetä. Kokosimme tähän ohjeita:

1. Hakeudu lääkärin vastaanotolle
Aivan ensimmäiseksi kannattaa keskustella lääkärin kanssa tilanteesta. Työsuhteessa oleville työterveyslääkäri on ensisijainen taho. Lääkäri arvioi sairauden tai vamman laatua ja sen aiheuttamia työrajoitteita. Yleensä ensiksi pohditaan, olisiko nykyisessä työssä erilaisilla tukitoimilla tai työnkuvan ja työajan muutoksilla mahdollista jatkaa.

2. Keskustele esimiehesi kanssa
Lääkärin arvion jälkeen on hyvä ottaa asia puheeksi esimiehen kanssa. Keskustelut terveydentilaan liittyvistä asioista ovat luottamuksellisia ja esimies on näistä asioista vaitiolovelvollinen. Esimiehellä on vastuu työntekijän työkyvyn ylläpitämisestä, joten hänen on asemansa vuoksi reagoitava asiaan ja etsittävä ratkaisuja. Kannattaa miettiä jo ennen keskustelua, millaisia muutoksia tarvittaisiin ja ehdottaa niitä keskustelussa esimiehelle rauhallisesti perustellen. Voi myös kysyä, olisiko työnantajalla tarjota terveydentilalle paremmin sopivaa työtehtävää.

3. Työterveysneuvottelu
Usein on hyödyllistä järjestää työterveysneuvottelu työntekijän tilanteesta. Aloitteen työterveysneuvotteluun voi tehdä esimies, työntekijä tai henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon edustaja. Joskus aloite voi tulla myös työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä, muusta terveydenhuollosta tai kuntoutustaholta. Työterveysneuvottelu toteutetaan työntekijän suostumuksella. Siinä ovat läsnä työntekijä, työnantajan edustaja (yleensä lähiesimies) sekä hoitava työterveyslääkäri. Tavoitteena on yhteistyössä auttaa työntekijää sovittamalla työtä hänen työkykyynsä sopivaksi ja etsiä keinoja siihen, millaisin käytännön toimin voidaan tukea työntekijän työkykyä. Tilanteen ratkaisemiseksi voidaan kutsua mukaan henkilöstön tai työsuojelun edustaja, ylempi esimies tai muita tahoja. Työntekijällä on oikeus kutsua neuvotteluun valitsemansa tukihenkilö (esim. luottamusmies). Terveydentilatietoja käsitellään vain työntekijän suostumuksella. Kaikki työterveysneuvotteluun osallistuvat ovat salassapitovelvollisia.


4. Ammatillisen kuntoutus
Jos työpaikalla tehtyjen tukitoimien, työhön liittyvien käytännön järjestelyjen ja mahdollisen työnkuvan muokkauksen jälkeen oireilu ja terveydelliset ongelmat edelleen jatkuvat ja ammatinvaihto on terveyssyistä välttämätöntä, on syytä miettiä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia. Jos nykyisessä työssä ei pysty enää jatkamaan, lääkärin kanssa pohditaan alanvaihtoa ja uudelleenkouluttautumista. Lääkäri arvioi työrajoitteet ja niiden vaikutuksen työkykyyn ja kirjoittaa B-lausunnon. Sen perusteella voi hakea ammatillista kuntoutusta, joka voi olla esimerkiksi koulutusta, kurssitusta tai työkokeilua. Kannattaa miettiä, millaista työtä pystyisi tekemään, mitä haluaisi tehdä ja miten hankkisi tarvittavan uuden osaamisen. Ammatillisesta kuntoutuksesta vastaavat työeläkelaitokset ja Kela.


5. Täytä hakemus
Ammatillista kuntoutusta haetaan täyttämällä hakemuslomake. Siinä kuvataan omin sanoin terveysrajoitteiden vaikutus työntekoon ja työssä selviytymiseen. Lisäksi kerrotaan, mihin ammattiin aikoo vaihtaa ja millä keinoin. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto ja työnantajan selvitys työssä tehdyistä muutoksista, joilla työssä selviytymistä on tuettu. Hakemus lähetetään siihen vakuutusyhtiöön, jossa on työeläkevakuutettuna. Hakemuksen voi lähettää, vaikka ei vielä tietäisi, mikä uusi ammatti itselle sopisi. Työeläkelaitokselta saa tarvittaessa ohjausta alanvalintaan.

Oman työeläkelaitoksen voi selvittää www.tyoelake.fi-sivuston verkkoasiointipalvelusta valitsemalla etusivulta linkki ”Siirry työeläkelaitoksesi palveluun”. Sivustolta löytyy lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta ja hakemuslomakkeet ohjeineen. Tiedon omasta työeläkelaitoksesta saa myös kysymällä Kelasta, omasta työterveyshuollosta tai palkanlaskijalta.
Milla ja Sari

keskiviikko 8. marraskuuta 2017

Ajat muuttuvat – fyysikkokin voi lakata kynsiään

Luin jutun (HS 15.10.2017) fysiikan tohtori Anna Parikasta, joka tutkii tähtitiedettä Kölnin yliopistossa Saksassa. Hän tekee töitä muun muassa NASA:n lentävässä tutkimuslaitoksessa Sofia-observatoriossa ja tutkii tähtien syntyä ja sitä edistäviä olosuhteita. Hän kertoo, kuinka joutuu aina uuden observatoriokampanjan alkaessa todistamaan pätevyytensä ja osaamisensa. Ennakkoluulot ovat vahvoja. Eihän naiset osaa tehdä tiedettä eivätkä ainakaan luonnontieteellisillä aloilla. Parikka kertoo NASA:n tukikohdan portilla vartijan kysyneen, onko hän sairaanhoitaja. Parikka toteaa, ettei enää jaksa todistella osaamistaan, vaan hoitaa työnsä hyvin ja yrittää olla välittämättä muusta.

Agronomi, Eviran tutkija, maa- ja metsätaloustieteen tohtori Johanna Muurinen kertoo samassa jutussa, että yliopistossa hänet otettiin vakavasti vasta, kun hän aloitti väitöskirjan teon. Naisroolimallien puuttuminen estää tyttöjen ja naisten etenemistä tiedeuralle matemaattisissa aineissa. Viittaukset naiseuteen vievät uskottavuutta. Tieteenteon ja perheen yhteensovittaminen on haastavaa. Kasvamassa on onneksi uusi sukupolvi, jolle on luonnollista, että tytötkin tekevät tiedettä.

Rallikuski Emma Kimiläinen kertoi televisiossa (TV1 Perjantai 13.10.2017) uransa alkutaipaleelta, millaisia reaktioita kilpakumppaneissa ja heidän vanhemmissaan hänen menestyksensä kilpailuissa herätti. Oli nöyryyttävää ja suututtavaa hävitä tytölle. Onneksi suhtautuminen on alkanut jo muuttua. Enää ei tarvitse olla yksi jätkistä, hän totesi.

Jenna Keinänen, Eveliina Heiskanen ja Jasmin Tuominen ovat rekkakuskeja. He kertovat lehtihaastattelussa (Itä-Savo 15.10.2017), että toisinaan saa kuulla vähättelyä. Kun mies tekee virheen, se on vain virhe. Kun nainen tekee virheen, hän ei osaa. Motivoivaa on nähdä asiakkaan yllättynyt ilme, kun ahtaaseen pihaan peruuttaneen ison rekan nupista nousee nuori nainen. Alalla saa kohdata ennakkoluuloja. Vaikka kielteisiä kommentteja kuulee paljon, myönteisiä kuulee sitäkin enemmän. On palkitsevaa onnistua haastavissa tehtävissä. Tukkirekan ajaminen metsässä paikkoihin, joihin ei normaalisti mentäisi henkilöautollakaan, ja lastaaminen sekä ajaminen pois metsästä on haastavaa. Onnistuminen palkitsee. Osaaminen ja itseluottamus tulevat tekemällä.

Ennakkoluulot kumpuavat usein epätietoisuudesta. Mielikuvat ammateista ja niiden vaatimuksista voivat olla vanhentuneita samoin kuin käsitykset tyttöjen ja poikien, naisten ja miesten oppimisesta ja pärjäämisestä.

Lue myös juttu (YLE 12.10.2017) kahdeksasta yleisestä ammatista, joita leimaa väärä mielikuva. Siinä kerrotaan, millaista on lähihoitajan, kokin, opettajan, hitsaajan, IT-alan ammattilaisten, myyjän ja lastentarhanopettajan työt sekä kesätyöt ja muut kausityöt. https://yle.fi/uutiset/3-9867209?origin=rss

Sari

keskiviikko 1. marraskuuta 2017

Menestyminen vaatii harjoittelua

Television taitoja mittaavat kisailut tarjoavat viihdettä laulamisen, leipomisen, kokkaamisen ja erilaisten esiintymisten muodossa. Kilpailijoiden pääsy osallistujiksi ei ole sattumaa tai hetken panostus. Usein takana on vuosien harjoittelu ja rohkeuden kerääminen. Rohkeus osallistua ja luottamus omaan osaamiseen ovat vaatineet lukuisia epäonnistumisia. Jokainen keikka, leivonnainen, ruoka-annos tai lavan haltuunotto ei ole onnistunut toivotusti. Epäonnistumisista huolimatta kisaaja on halunnut oppia lisää ja hän on kääntänyt epäonnistumiset voitokseen oppimalla niistä.

Työpaikan tai alanvaihto ei välttämättä vaadi vuosien panostusta. Rohkeutta kuitenkin vaaditaan. Totuttu ja turvallinen tekeminen on helppo valinta, joka ei vaadi ylimääräistä ponnistelua. Kehittymiseen vaaditaan uskallusta mennä eteenpäin. Ääripäiden, eli jäämisen ja lähtemisen väliin jää kuitenkin laaja liikkumatila. Menestyminen työnhaussa vaatii perehtymistä varteenotettaviin vaihtoehtoihin, työhakemusten ja CV:n laadintaa ja muokkausta sekä yhteydenottoja työnantajiin ja verkostoihin. Työhakemusta ei tarvitse kirjoittaa yhdeltä istumalta. Vaihtoehtojen vertailu ei myöskään tarkoita, että päätös lähteä olisi vielä tehty.

TV-ohjelmat luovat yksinkertaistettua mielikuvaa onnistumisesta ja eteenpäin menemisestä. Esimerkiksi koripallon ja Lauri Markkasen uran seuraamisen aloittaminen syksyn 2017 EM-kisoista ovat vain katsaus tähän lajiin ja siinä vaadittaviin taitoihin. Peli on eräänlainen taidonnäyte, jossa pelaamiseen on vaadittu lukemattomia tunteja liikeratojen, lihaskunnon ja pelitaktiikoiden harjoittelua. Vaikka moni rinnastaa urheilusuorituksen työnhakemiseen ja työssä menestymiseen, nämä ovat kaksi eri asiaa.

Työ on useimmille työssäkäyville osa arkea. Tämä on eri asia, kuin omistautua työlle tai tehdä siitä elämäntehtävä. Urheilussa ja taiteissa menestyminen vaatii monesti omistautumista, mikä on jokaisen oma valinta. Useissa työtehtävissä ja työnhaussa riittää kuitenkin inhimillinen panostus, mitä voi tukea riittävällä ja mielekkäällä palautumisella. Ne suoritukset, joita näemme urheilijoilta ja esiintyjiltä, ovat hetkellisiä ponnistuksia. Kukaan ei pysty antamaan parastaan koko ajan.

Kootusti:

1.       Jos haluat kehittyä alallasi tai vaihtaa alaa, älä pelkää epäonnistumista.

2.       Huolehdi jaksamisestasi. Ilman voimavaroja et pääse pitkälle.
 

Hannele

keskiviikko 25. lokakuuta 2017

Ajanvaraus TE-palveluiden psykologille

TE-palveluiden ammatinvalinnan- ja uraohjaus on henkilökohtaista, luottamuksellista ja maksutonta palvelua, johon jokainen työ- tai koulutustilanteesta riippumatta voi halutessaan hakeutua. Ammatinvalinnanohjauksessa hahmotetaan työhön tai koulutukseen liittyvää elämäntilannetta ja toiveita sekä suunnitelmia näiden suhteen yhdessä psykologin kanssa. Jokainen ohjausprosessi rakentuu yksilöllisesti ja näin ollen ohjauksen sisältö ja kesto vaihtelevat. Ohjauksen tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itselle sopiva ratkaisu kiinnostukset, vahvuudet, realiteetit ja mahdolliset rajoitteet huomioiden.

Ammatinvalinnan- ja uraohjausta tarjotaan TE-toimistoissa kasvokkain tapahtuvana palveluna ja tarvittaessa mm. välimatkojen vuoksi puhelimitse tai videolla. Valtakunnallisesti ohjausta tarjotaan TE-puhelinpalveluiden uraohjauksessa puhelin- sekä video-ohjauksena. Asiakkaan on mahdollista valita itselle sopivin palvelumuoto. Ajanvarausohjeet ammatinvalinnanohjukseen alueittain on esitelty alla. Ohjaukseen hakeutumisesta voi tiedustella myös TE-toimistossa asioidessaan tai tarvittaessa jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palveluun. Ammatinvalinnasta voit lukea lisää TE-palveluiden nettisivuilta.
 
 
VALTAKUNNALLINEN PALVELU:
TE-puhelinpalveluiden uraohjaus palvelee valtakunnallisesti puhelimitse ja videolla. Ajan saat varattua sähköpostitse osoitteesta tyolinja.uraohjaus(at)te-toimisto.fi. Kerro ajanvarausviestissä toiveesi puhelin- tai video-ohjaukseen ja ohjaustavasta riippumatta myös puhelinnumerosi. Saat halutessasi ohjausta myös ilman ajanvarausta ma ja to klo 12–16 numerosta 0295 020 720.
 
PALVELUT ALUEITTAIN:
Etelä-Pohjanmaa:
Voit varata ajan sähköpostitse osoitteesta kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)te-toimisto.fi. Tutustu Etelä-Pohjanmaan ammatinvalinnanohjaukseen.
Etelä-Savo: Voit varata ajan jättämällä ajanvarauspyynnön osoitteeseen kirjaamo.etela-savo(at)te-toimisto.fi tai Oma asiointi -palveluun. Kerro ajanvarauspyynnössä, missä toimipaikkassa (Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna) haluat ohjausta saada.
Häme: Voit varata ajan sähköpostitse osoitteesta avo.hame(at)te-toimisto.fi otsikolla ”Ajanvaraus ammatinvalinnanohjaukseen”. Kerro viestissä mille paikkakunnalle (Forssa, Hämeenlinna, Lahti, Riihimäki) haluat varata tapaamisajan, nimesi, puhelinnumerosi, toiveet tapaamisajasta ja halutessasi lyhyt kuvaus kysymyksistä, joihin kaipaat apua.
Hämeessä ohjausta tarjoavat myös yksityiset palveluntuottajat. Cimson koulutuspalvelut ja Valmennuskeskus Public tarjoavat ohjauspalvelua Heinolassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Riihimäellä. Forssassa palvelua on mahdollista saada videoyhteydellä. Ajanvaraus.
Kaakkois-Suomi: Voit varata ajan suoraan paikkakunnallasi (Imatra, Kotka, Kouvola, Lappeenranta) toimivalle psykologille TE-palveluiden sivulta löytyvien yhteystietojen avulla.
Kainuu: Voit varata ajan sähköpostitse osoitteesta avo.kainuu(at)te-toimisto.fi. Kerro viestissä omat yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero), ikäsi ja toiveesi ajanvaraukseen liittyen. Voit varata ajan myös ajanvarauslomakkeella. Ajanvaraus onnistuu myös Oma asiointi -palvelun kautta tai soittamalla numeroon 0295 039 038.
Keski-Suomi: Voit varata ajan tiistaisin ja torstaisin klo 9–10 numerosta 0295 046 242. Ajanvaraus onnistuu myös Oma asiointi -palvelun kautta. Ohjausta on tarjolla kasvokkain Jyväskylässä ja Äänekoskella, pienemmissä kunnissa etäyhteyspalvelun kautta.
Lappi: Voit varata ajan Oma asiointi -palvelun kautta. Ajanvaraus onnistuu myös sähköpostitse osoitteella kirjaamo.lappi(at)te-toimisto.fi. Merkitse viestiin otsikoksi ”Yhteydenottopyyntö – psykologi”. Kerro viestissä nimesi, puhelinnumerosi ja asuinpaikkakuntasi.
Pohjanmaa: Voit varata ajan sähköpostitse osoitteesta kirjaamo.pohjanmaa(at)te-toimisto.fi (Vaasa, Kokkola, Pietarsaari). Vaihtoehtoisesti voit jättää yhteydenottopyynnön Oma asiointi -palvelussa tai asioidessasi TE-toimistossa.
Pohjois-Karjala: Voit varata ajan ajanvarauslomakkeella. Palauta lomake postitse siihen toimipaikkaan (Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes), jonne haluat ajan tai lähetä lomake sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-karjala(at)te-toimisto.fi. Voit myös viedä lomakkeen lähimpään Pohjois-Karjalan TE-toimiston toimipaikkaan.
Pohjois-Pohjanmaa: Voit varata ajan sähköpostitse osoitteesta uraohjaus[at]te-toimisto.fi tai jättämällä soittopyynnön numeroon 0295 056 529. Ilmoita ajanvarauspyynnön yhteydessä taustatietoja tämänhetkisestä tilanteestasi ja toiveistasi tulevan ohjauksen suhteen. Kerrothan yhteydenottoa varten myös yhteystietosi, kuten puhelinnumerosi.
Pohjois-Savo: Voit varata ajan sähköpostitse osoitteesta avo.pohjois-savo(at)te-toimisto.fi otsikolla ”Yhteydenottopyyntö”. Kerro viestissä mille paikkakunnalle (Iisalmi, Kuopio, Varkaus) haluat varata ajan, nimesi, puhelinnumerosi, toiveet tapaamisajasta sekä halutessasi lyhyt kuvaus kysymyksistä, joihin kaipaat apua.
Pirkanmaa: Voit varata ajan yhteydenottopyyntölomakkeella.
Satakunta: Voit varata ajan sähköpostitse osoitteesta uraohjaus.satakunta(at)te-toimisto.fi. Kerro viestissä mihin toimipaikkaan haluat varata ajan (Pori, Rauma, Harjavalta, Kankaanpää), toiveet tapaamisajasta, yhteystietosi ja halutessasi lyhyt kuvaus kysymyksistä, joihin kaipaat apua. Ilman ajanvarausta voit asioida Porin toimipaikassa (Teljänkatu 5, 4. krs) ma–to klo 9–11.
Uusimaa: Voit varata ajan ma–to klo 12–14 numerosta 0295 041 400.
Varsinais-Suomi: Voit varata ajan ajanvarauslomakkeella toimittamalla sen postitse tai henkilökohtaisesti TE-palveluiden toimipaikkaan tai sähköpostitse psykologipalvelut.varsinais-suomi(at)te-toimisto.fi.  Ohjausta on saatavilla kaikissa Varsinais-Suomen TE-toimiston toimipaikoissa sekä Kemiönsaarella ja Liedossa. Ruotsinkielistä ohjausta on saatavissa Kemiönsaarella, Paraisilla, Salossa ja Turussa. Lue ajanvarauksesta tarkemmin.
 
Nämä ajanvarausmuodot ovat voimassa tekstin julkaisemishetkellä. Tarkistathan tarvittaessa ohjeet ajan varaamiseen te-palvelut.fi-sivustolta kohdasta Paikalliset TE-palvelut > Asioi meillä > Ammatinvalinta- ja uraohjaus.
 
Teksti on alun perin julkaistu vuonna 2015 ja päivitetty syyskuussa 2017.
 
 

 

keskiviikko 18. lokakuuta 2017

Luovutatko liian helposti

Asetamme itse oman elämämme tavoitteet. Työelämää miettiessä haasteita voivat olla esimerkiksi opiskelupaikan saanti, työpaikkahaut, alan vaihtaminen tai uralla mielekäs eteneminen. Haluan tuoda muutamia tavoitteen saavuttamisen pulmakohtia esiin, jolloin pääset miettimään omalta kohdaltasi juuri sinulle ominaisia tapoja, joilla saatat vaikeuttaa omien tavoitteiden saavuttamista. Miettimällä mahdolliset sudenkuopat voit varautua niihin etukäteen ja tunnistaa ne paremmin kohdatessa, jolloin ne ovat helpommin ylitettävissä. 

1. Nopeiden tulosten odottaminen
Mieti tulevaisuutta tänä viikkona, lähikuukausina ja lähivuosina. Mitä voit tehdä tavoitteesi eteen näinä kolmena eri ajanjaksona? Mitä isompi ja monivaiheisempi muutos on, sitä kauemmin sen saavuttaminen kestää. Toisaalta ”verkkojen pitäminen vedessä” usein riittää, etenkin työ- ja opiskelupaikkojen kohdalla saatamme odottaa myös suotuisaa yllätystä, joka saattaa muuttaa tavoitettakin (omalle paikkakunnalle tulee saataville joku uusi, soveltuva vaihtoehto joka tärppää). Tavoitteiden kohdalla väliarvointi pitää yllä etenemisen tunnetta – voit kerätä seikkoja joita olet jo tehnyt ja selvittänyt tielläsi. Kun takanapäin on tavoitteen eteen työskentelyä, voit olla varma että etenet, ehkä muistat myös osaksesi tullutta kannustusta, joka antaa voimia huomiseen.

2. Jäät kiinni aiempiin virheisiin tai menneisyyteen, hidasteen kokeminen esteeksi
Pessimisti ei pety ammattiurallaankaan, mutta hän ei huomaa merkityksellisiäkään seikkoja ympärillään, jotka voisivat edesauttaa tavoitteen toteutumista. Pessimistin elämässä on usein syitä, jotka ovat ajaneet hänet ajattelemaan kielteisesti omista mahdollisuuksistaan. Ehkä hänellä on ollut lähipiiri, joka ei kannusta. Ehkä on ollut menetyksiä ja epäonnistumisia tai häpeää. Mikä sinun elämässäsi on toiminut jarruna? Ehkä voisit kokeilla uhmata kielteisiä ajatuksia ja toimia niistä huolimatta tavoitteen suuntaan. Saatat yllättyä.

3. Muutosvastarinta ja tulevaisuuden pelot
Tuntematon huominen voi tuntua uhkaavammalta kuin tämä hetki puutteineenkin. Vain uskaltamalla ajatella tulevaisuutta, vaikka varautuenkin, voit luoda uutta ajattelua josta on hyötyä tulevaisuudessa. Onni suosii valmistautunutta mieltä. Sinun on tulevaisuudessa helpompi tarttua aukeaviin mahdollisuuksiin, jos olet kehittänyt joustavaa ajattelutapaa etukäteen.

4. Itsensä tai tavoitteen mitätöiminen, uskon loppuminen                                                                                      
Itsetuntemus on tärkeää tavoitteellisessa toiminnassa. Kannattaa kysyä itseltäsi, mistä junnaaminen tavoitteen suhteen johtuu. Etkö usko itseesi, etkö usko tavoitteeseen, ovatko pettymykset voittaneet sinut? Vai onko kenties niinkin että tämä ei ollut sinulle oikea tavoite? Voi toki olla niinkin, että kannattaa jättää tämä tavoite sivupolulle ja tavoitella B-vaihtoehtoa välillä, jos sillä polulla pääsisitkin parempiin tuloksiin.

5. Marttyyriasenne
Tästä asenteesta kannattaa pyrkiä eroon mahdollisimman pian, siitä ei ole hyötyä itsesi, mielialasi tai tavoitteidesi kannalta. Yritä kehittää myönteistä minäkäsitystä ja jättää muu maailma arvoonsa.

6. Tavoitteen asettamisen pulmat
Mihin laitat rimasi asioiden suhteen? Matalampi rima on helpompi ylittää, mutta korkeamman riman ylittäminen tuo suurempaa tyytyväisyyttä ja enemmän myönteisiä tuloksia kerralla. Saatat asettaa riman myös liian korkealle. Korjausliikkeitä voi tehdä ilman että päämäärä siitä kärsii.

7. Liiallinen yrittäminen
Lentokone voi päästä määränpäähänsä vain jos siivet ovat tasapainossa ja kone noudattaa luonnonlakeja. Ihminenkään ei voi hyvin jos liian pitkään yrittää toimia voimansa ylittäen.  Muista pitää terveydestä ja lähimmäisistäsi huolta niin jaksat paremmin. Silloin myös lähipiiri jaksaa tukea sinua tavoitteissasi.

Heli

keskiviikko 11. lokakuuta 2017

Miten saan oppisopimuspaikan?


Oppisopimuskoulutuksesta noin 80 prosenttia suoritetaan oikeissa töissä työpaikalla ja noin 20 prosenttia ammatillisessa oppilaitoksessa teoriaopintojen parissa. Oppisopimukseen tarvitaan siis aina työpaikka ja työsopimus. Suurin kysymys opiskelijan kannalta on varmasti, miten saan työpaikan?
 
Työpaikkaa etsiessä kannattaa hyödyntää kaikki mahdolliset aikaisemmat työelämäkontaktit. Oppisopimuskoulutuksia on aloitettu muun muassa kesätyöpaikassa, TET-harjoittelussa, rekrykoulutuksessa, työkokeilussa, harrastuksen parissa, perheyrityksessä ja työharjoittelussa. Entisiä ja nykyisiä kesätyöpaikkoja kannattaa katsella siis oppisopimuskoulutusta silmällä pitäen. Muista myös hyödyntää kaikki sukulais- ja tuttavapiirissä olevat kontaktit, jotka työskentelevät aloilla, joista olet kiinnostunut.

Kohti omaa ammattia

Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja ja tutkinnon osia. Jos et ole varma, mihin ammattiin haluat opiskella, pohdi millaista työtä haluat tehdä ja katso, millaisia tutkintoja alalle on tarjolla. Jos olet hakenut oppilaitosopintoihin, mutta et ole päässyt haluamaasi koulutukseen, voit suorittaa oppisopimuksella hakutoivettasi tukevia opintoja.

Jos olet aikaisemmin tehnyt esimerkiksi hyllytystöitä kaupassa, työskennellyt apuvoimana rakennuksella tai ollut vaikka vapaaehtoisena urheiluseurassa, kannattaa aikaisemmalle työnantajalle osoittaa halu edetä ja oppia myös muita työtehtäviä. Kun olet näyttänyt olevasi innokas työntekijä, on helpompaa ottaa puheeksi alaan liittyvät ammattitutkinnot ja oppisopimuskoulutus.

Jos olet jo ammatillisessa koulutuksessa, voit suorittaa oppisopimuksella tutkinnon osan vaikka kesätöissä, jos paikan työtehtävät vastaavat opiskelemasi alan tutkintovaatimuksia. Samalla tavalla oppisopimuksen voi suorittaa useammassakin työpaikassa, jos tutkintovaatimuksia vastaavia työtehtäviä ei ole tarjolla samassa paikassa.

Oppisopimus on työsuhde

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle palkkaa eli kyseessä on työsuhde. Siksi työnantajaa kiinnostaa tulevassa oppisopimusopiskelijassa samat asiat kuin missä tahansa työntekijässä: nykyinen osaaminen, mitä olet tehnyt aikaisemmin, missä olet hyvä ja missä haluat itseäsi kehittää.

Työsuhteen merkkinä on työsopimus, johon kirjataan palkan lisäksi viikkotyötunnit, joita oppisopimuskoulutuksessa on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen. Monissa työehtosopimuksissa on määritelty opiskelijalle maksettava palkka.

Työttömästä työnhakijasta oppisopimusopiskelijaksi

Työn etsiminen on laji, jossa kysytään kärsivällisyyttä ja kykyä kestää lukemattomia ei-vastauksia. Parasta on tarttua puhelimeen, soittaa itseä kiinnostaviin paikkoihin ja kysyä miten hakuprosessissa kannattaa edetä. Työnantaja haluaa kuulla ensisijaisesti hyvän asenteen. Korosta puhelimessa osaamistasi ja kiinnostusta juuri kyseistä työpaikkaa kohtaan. Kerro myös miksi haluat yhdistää työnteon ja opiskelun. Selvitä ennakkoon yrityksen tehtäväkenttä ja pohdi, miksi juuri sinut pitäisi ottaa töihin.

Koita aina saada sovittua henkilökohtainen tapaaminen. Tee tapaamisen tai puhelun tueksi haettavaa työpaikkaa varten räätälöity ansioluettelo. Jos työnantaja epäröi, kerro palkkatukimahdollisuudesta. Jos työnantaja empii edelleen, ehdota työkokeilua. Työkokeilun aikana voit osoittaa, että haluat oppia alasta lisää ja asenteesi työntekoa, työkavereita sekä asiakkaita kohtaan on hyvä. Työkokeilu voi avata oven oppisopimukseen, jonka avulla sinusta voidaan kouluttaa juuri yrityksen tarpeisiin räätälöity osaaja.
Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta ja katso lähimmän oppisopimustoimijan yhteystiedot
sivulta
www.oppisopimus.fi.
 
Minna

keskiviikko 4. lokakuuta 2017

Ammattiopinnoista ammattikorkeakouluun?

Kiinnostaisiko korkeakoulutus? Nykyisin ammatillisella tutkinnolla saa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin (asiasta tarkemmin täällä). Kysyin muutamilta ammattikorkeakouluilta joitakin asiakkaitani askarruttaneita kysymyksiä; tässä vastauksia joita sain.

Kuinka suuri osa AMK-opiskelijoista ei ole käynyt lukiota?

Opetushallituksen tilastoista vuodelta 2015 selviää, että ammatillisen tutkinnon suorittaneita uusia opiskelijoita on suunnilleen yhtä paljon kuin lukiopohjalta AMK-opinnot aloittavia. Osalla on jo toinen korkeakoulututkinto suoritettuna, ja jotkut tulevat koulutukseen myös ilman toisen asteen tutkintoa.

Miten hyvin ammatillisen tutkinnon pohjalta yleensä menestytään opinnoissa? Onko eroa lukion käyneisiin? Kannattaako lukiokursseja tehdä opintojen tueksi?

- Muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmissa ammatilliselta puolelta tulleilla opiskelijoilla voi olla huomattavasti enemmän jo edeltävää osaamista muotoilun ja viestinnän käytännön taidoissa kuin lukiosta tulleita. He voivat toimia esimerkiksi kalustemuotoilussa puuseppinä, mallinrakentajina ym. ja auttaa muita opiskelijoita jopa apuopettajina näissä aineissa. Haasteita on esseiden ja raporttien kirjoittamisessa sekä englannin ja ruotsin kielessä, useimmiten eniten ruotsissa.

- Tekniikan alalla on havaittu, että nimenomaan ammatilliselta puolelta tulleilla on huomattavia vaikeuksia LUMA-aineissa (matikka, fysiikka, kemia), esseiden ja raporttien kirjoittamisessa sekä ruotsin kielessä. Näiden asioiden/aineiden opiskeluun kannattaa panostaa. Toisaalta ammatilliselta puolelta tulleilla on alaan liittyvää käytännön osaamista, mitä lukion käyneillä puolestaan ei ole.

- Oman kokemukseni mukaan ammatillisen puolen opiskelijat pärjäävät yhtä hyvin opinnoissaan kuin muutkin. Motivaatio ensisijaisesti ratkaisee. Haasteita heillä on enemmän kielissä kuin lukion käyneillä, mutta kenenkään valmistuminen ei ole jäänyt kieliopinnoista kiinni.

- Jos opiskelija on motivoitunut opiskelemaan tradenomiksi, en näe syytä käydä lukion opintojaksoja. He pärjäävät varmasti muutenkin.

Uraohjauksen mietteitä aiheesta
Osa ammatillisen tutkinnon pohjalta opiskelemaan haluavista on alanvaihtajia, eivätkä välttämättä pysty suoraan hyödyntämään saman alan toisen asteen tutkintonsa osaamista ammattikorkeakoulussa. Alanvaihtajallekin aiemmin opitusta voi kuitenkin olla hyötyä, tai aiempi ala voi jopa viedä opintoja harvinaisempaan suuntaan, mistä voi olla hyötyä työllistymisen kannalta.
Lukion kurssit voivat auttaa menestymään pääsykokeissa ja toki sen jälkeen opinnoissakin, joten tuskin ne turhiakaan ovat, mutta kannattaa harkita asiaa oman tilanteen ja toiveissa olevan alan mukaan. Yksittäisiä lukiokursseja voi opiskella omatoimisesti, verkko-opintoina tai aikuislukiossa.

Eli yhteenvetona voinee todeta, että jos motivaatio on kohdallaan, ei ole syytä ujostella ammattikorkeakouluun hakemista. Kiitos vastanneille opintokoordinaattoreille ja hakutoimistoille!
Satu