keskiviikko 21. maaliskuuta 2018

Onko minusta siihen?


Kuinka paljon hukkaan heitettyjä unelmia tuo ajatus "Onko minusta siihen" on aiheuttanut! Mikä hyvänsä "se" onkaan, on varmaa että yrittämättä se ei ainakaan onnistu.
On mahdollista, että henkilöstä ei oikeasti olisi siihen mitä hän tavoittelee. Hänellä ei ehkä ole tarpeeksi aikaa, rahaa, tarvittavia lahjoja tai luonteenpiirteitä, tukiverkkoja tai motivaatiota.
On yhtä mahdollista, että hänestä hyvinkin olisi juuri tähän. Oliko hän ehkä aiemmin ajatellut, että koulunpenkillä on tylsää, että korkeakoulutus on vain huippuälykkäille, yliopisto teoreettisemmille, mutta todellisuus olikin toinen. Hän saattoi arvella, että esiintyminen suurelle väkijoukolle on ihan mahdotonta, mutta suoriutui siitä sittenkin. Etukäteen laskeskellen näytti ehkä siltä, ettei tulisi toimeen opintotuella, mutta jälkikäteen huomaa, että tiukkaa teki, mutta siitäkin selvittiin.
Vastauksen tietää vasta jälkeenpäin, ja vain onnistuttuaan. Jos ei ole onnistunut, on mahdotonta tietää onko se tulevaisuudessa mahdollista vai eikö se ikinä tule onnistumaan. Rohkeutta vaaditaan, mutta ei uhkarohkeutta.
- Satu -

keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

Päätöksenteon ABC


Ensimmäisen ammatin valitseminen aiheuttaa usein ahdistusta. Sopivalta tuntuvia vaihtoehtoja tuntuisi olevan monia tai välttämättä mikään vaihtoehto ei tunnu tavoittelemisen arvoiselta. Päätöksentekemistä haluaa siirtää. Tilanne voi kuormittavana johtaa myös äkkinäisiin päätöksiin, jolloin tavoite on enemmän ahdistuksen ja pahan olon välttämisessä kuin harkitussa lopputuloksessa. Ahdistus ja epävarmuus ovat tunteita, joita etenkin niihin tottumaton haluaa välttää. Epävarmuus on kuitenkin osa päätöksentekoa.

Peruskoulun tai lukion jälkeisen koulutusalan valinta voi olla monelle ensimmäinen kerta tehdä isolta tuntuvia päätöksiä. Ajatus koko työuran käsittävästä ammatista ja paineet oikean valinnan tekemisestä saattavat tuntua kohtuuttoman suurilta. Aikaisemmin opintoihin liittyvät valinnat ovat olleet rajatumpia ja ne on voinut tehdä yhdessä kavereiden kanssa tai vanhempien avustuksella. Nyt valitsemiskohteena ei olekaan enää yksittäinen oppiaine vaan kokonainen ammatti ja kymmenet elleivät sadat eri vaihtoehdot.
 
Tiedonhankinta, vertailu ja karsiminen osana päätöksentekoa

Vaihtoehtojen suuri määrä ei tarkoita välttämättä valinnan vaikeutumista. Päätöksentekoon liittyvän työmäärän lisääntyminen sen sijaan on todennäköistä. Moni hyppää ajatuksissaan suoraan viimeiseen vaiheeseen, eli päättämiseen, ja ohittaa tiedonhankinnan, vertailun ja karsimisen vaiheet kokonaan. Ensimmäiseksi siis riittää, että hankkii tietoa vaihtoehdoista.

Apuna vertailussa osana päätöksentekoa on hyvä tutkailla vaihtoehtoja järjellä, mutta myös tunteen ja intuition kautta. On hyvä miettiä askeleita opintoja pidemmälle ja hahmottaa, minkälaista työtä oikeastaan haluaisi tehdä. Sopivia vaihtoehtoja voi olla useita, sillä kenellekään ei ole olemassa vain yhtä niin sanotusti oikeaa ammattia. Vanhemmat eivät joudu tekemään jälkikasvunsa työtä, joten he eivät myöskään voi valita ammattia lapsilleen. Myöskään kavereiden perässä ei ammatinvalintaa kannata tehdä. Jokainen toimii työelämässä yksilönä ja joutuu kohtaamaan oman ammattinsa haasteet ja mahdollisuudet.

Joskus, kun ajatus omalta tuntuvasta alasta ei tunnu selkiytyvän, päätyy valitsemaan vaihtoehdon, joka tuntuu yleispätevältä. Korkeakouluopinnoissa tällaisena vaihtoehtona pidetään toisinaan tradenomin tutkintoa. Tradenomi on yleisnimike, jonka alle mahtuu opintoja esimerkiksi liiketaloudesta, tietojenkäsittelystä, myynnistä ja markkinoinnista sekä kirjasto- ja tietopalvelualasta. Kyseessä on siis monipuolisia mahdollisuuksia tarjoava tutkinto. Pelkkä koulutuksen nimi ei kuitenkaan vielä kerro kaikkea opiskeltavista teemoista ja kursseista. Kannattaa siis tutustua tarkasti kurssisisältöihin ja vertailla niitä keskenään. Tämä voi auttaa motivaation hahmottamisessa, jolloin valinta helpottuu. Jos kiinnostus vertailua tehdessä laskee, voi olla parempi miettiä vielä muita vaihtoehtoja.
 
Ala, jonka parikymppisenä valitsee, ei automaattisesti määritä koko työuraa. Alkuun voi miettiä, onko parempi jäädä paikoilleen vai haluaako kehittää itseään. Itsensä kehittäminen vaatii ponnistuksia ja epämukavuusalueelle menemistä. Pelko epäonnistumisesta pääsykokeissa on mahdollinen uhkakuva, mutta yrittämättä tilanne ei ainakaan muutu. Pääsykokeisiin valmistautumalla ja osallistumalla saa lisätietoa alasta ja voi tarvittaessa myös testata näin motivaatiotaan.
 

Hannele

keskiviikko 7. maaliskuuta 2018

Lääketieteen moniosaajan Lotta Armfeltin haastattelu

 
Mitkä ovat ammattinimikkeesi ja miksi valitsit kyseiset ammatit?
Olen ammatiltani sekä lääkäri, että eläinlääkäri. Valitsin kyseiset ammatit, koska molemmissa ammateissa pääsee auttamaan muita. Eläinlääkärin ammatista haaveilin jo lapsena, sillä pääsin seuraamaan äitini työskentelyä hänen toimiessaan eläinlääkärinä. Hain lukion jälkeen opiskelemaan eläinlääketiedettä, mutta en päässyt sisälle. Aloitin opinnot Turun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekunnassa, jossa opiskelin pääaineena biokemiaa sekä sivuaineina biologiaa, kemiaa, fysiikkaa ja psykologiaa. Näiden opiskelu herätti kiinnostukseni myös lääketieteeseen ja hain opiskelemaan lääketiedettä Turun yliopistoon.
Oliko opiskelemaan pääseminen vaikeaa ja miten kauan kahden lääketieteen tutkinnon suorittamiseen meni aikaa?
Opiskelemaan pääseminen oli vaikeaa. Pääsykokeissa korostuu matemaattinen osaaminen ja jouduin tekemään paljon töitä päästäkseni sisälle. Kun olin päässyt opiskelemaan lääketiedettä Turun yliopistoon, en malttanut kuitenkaan luopua unelmastani eläinlääkärin ammatin suhteen ja kaksi vuotta lääketiedettä opiskeltuani pääsin opiskelemaan eläinlääketiedettä Helsingin yliopistoon. Suoritin molemmat kuuden vuoden tutkinnot kymmenen vuoden aikana niin, että suoritin eläinlääketieteen opintoja kaksi vuotta päällekkäin lääketieteen opintojen aikana. Päällekkäiset opiskeluvuodet olivat raskaita sillä reissasin Turun ja Helsingin väliä useita kertoja viikossa. Monesti aloitin aamun lääketieteen harjoitusten parissa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja ajoin keskipäivällä Helsinkiin eläinlääketieteen harjoitusten pariin. Valmistuin lääkäriksi vuonna 2012 ja eläinlääkäriksi 2016.
Minkälaista työtä teet tällä hetkellä?
Työskentelen tällä hetkellä lääkärinä kahdessa paikassa. Kahtena päivänä viikosta toimin lääkärinä pitkäaikaistyöttömille tarkoitetussa Party-hankkeessa ja kahtena päivänä otan asiakkaita vastaan Turun työttömien terveyspisteessä. Lisäksi teen kunnan eläinlääkärin sijaisuuksia ja minulla on oma eläinlääkäripalveluja tarjoava yritys: Eläinlääkintäpalvelut Lotta Armfelt. Yrityksen kautta teen pääosin kotikäyntejä pieneläinpotilaiden luokse, sekä tallikäyntejä talleille ja tuotantotiloillekin ajoittain. Asiakkaita on noin 100 km:n säteellä Salosta.
Mitkä ovat työsi positiivisia ja mitkä negatiivisia puolia?
Parasta kummassakin työssä on se, että voi helpottaa jonkun oloa. Välillä auttaminen voi olla henkien pelastamista, välillä voi antaa apua kipuun ja tuskaan ja välillä vain tuoda toivoa ja lohtua vaikeaan tilanteeseen. Toimiminen molemmissa ammateissa on myös hyvin vaihtelevaa. Jonain päivänä autan esimerkiksi masentunutta ihmistä, seuraavana päivänä lehmää vasikoimaan tai leikkaan kissaa. Lääketiede ja eläinlääketiede ovat aloina mielenkiintoisia, jatkuvasti tulee uutta tietoa ja aina oppii itse uutta. Koen myös, että molemmat lääketieteen alat tukevat toisiaan ja ovat syventäneet tietämystäni monessakin asiassa. Lisäksi muut opintoni luonnontieteistä ja psykologiasta täydentävät osaamistani.
Negatiivisena puolena molemmissa ammateissa on suuri vastuu. Aina ei ole varmaa vastausta olemassa esimerkiksi parhaimman hoitomuodon osalta vaan on valittava tarjolla olevista vaihtoehdoista sen hetkisen tiedon pohjalta soveltuvin. Raskasta on myös, jos hoito ei tehoakaan eikä pysty auttamaan. Haluaisin myös hoitaa potilaita hyvin kokonaisvaltaisesti ja tähän ei aina ole sellaisia mahdollisuuksia kuin toivoisin. Välillä tämä johtuu siitä, että potilaat tai potilaiden omistajat haluavat mieluummin pikaratkaisuja, välillä taas organisaatioiden asettamista rajoitteista. Yrittäjänä olo on myös minulle vaikeaa, koska teen työtäni huomattavasti enemmän auttamishalu kuin taloudellisen tuloksen teko edellä.
Toimiiko Suomessa muita sekä lääkärinä että eläinlääkärinä?
Tunnen muutaman muun, joilla on molemmat tutkinnot, mutta melko harvinaista taitaa olla se, että myös harjoittaa molempia ammattejaan.
Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteesi työn osalta?
Haluan jatkaa ehdottomasti kumpaakin alaa myös tulevaisuudessa, sillä pidän niin paljon molemmista ammateistani ja auttamisesta. Käytännön potilastyön haluan aina säilyttää osana työnkuvaa. Pidän tärkeänä, että sekä eläinlääkärin että ihmislääkärin työssä otetaan tarkasteluun kokonaisvaltainen hyvinvointi ja tähän haluan panostaa enenevässä määrin tulevaisuudessa. Tekisin jatkossa mielelläni myös entistä monipuolisempaa työtä, johon voisi kuulua esimerkiksi luennointia tai kirjoittamista ammatteihini liittyvistä aiheista.
Miten vapaa-aikasi kuluu?
Vapaa-aikani kuluu paljolti kolmen oman hevoseni kanssa, joiden kanssa puuhaamme kaikkea kivaa. Hevosten hoitaminen vie myös paljon aikaa. Vapaa-ajalla aikaa kuluu myös luonnossa liikkumiseen ja erilaisten liikuntaharrastusten parissa.
 
Haastattelijana toimi Marianna
 

 

keskiviikko 28. helmikuuta 2018

Vastasiko puheluusi TE-puhelinpalvelut?

Kun etsit puhelinnumeroa oman alueesi TE-toimiston nettisivuilta, löydät henkilöasiakaspuhelinnumeron. Tähän numeroon soittamalla puheluusi vastaa valtakunnallinen TE-puhelinpalveluiden henkilöasiakkaan puhelinpalvelu. He vastaavat myös chattiin, jos laitat kysymyksen TE-palvelujen sivuilta oikean alalaidan ”apua verkkoasioinnissa” –ikkunasta.   

TE-puhelinpalvelut, johon edellä mainittu henkilöasiakkaan puhelinpalvelukin kuuluu, on valtakunnallinen Työ- ja elinkeinopalvelujen neuvontakanava, jonka asiantuntijoita työskentelee eri puolilla Suomea. TE-puhelinpalveluissa selviää keinoja asiasi hoitamiseen: saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikista TE-palveluista sekä tukea verkkopalveluiden käyttöön. Käytössä ovat henkilöasiakkaan yleinen palvelunumero sekä työttömyysturvaan, koulutusasioihin ja uraohjaukseen omat palvelunumeronsa. Lisäksi voit varata sähköpostilla ajan valtakunnalliseen uraohjaukseen, joka toteutetaan puhelimitse tai videon välityksellä. Uraohjauksen psykologien kanssa voi keskustella ammatillisista vaihtoehdoista ja muista työuraan liittyvistä kysymyksistä. Työnantaja- ja yritysasiakkaita palvelevat TE-toimistojen omat puhelinpalvelut sekä Yritys-Suomi-puhelinpalvelu. 

TE-puhelinpalvelujen Koulutusneuvonta on käytettävissä koulutus- ja koulutuksen rahoitusvaihtoehtojen selvittämisen apuna. Heillä on laaja käsitys tarjolla olevasta koulutuksesta ja taito löytää tiedon lähteille. Yhteydenottoon ryhtyessä voi jo miettiä, kuuluvatko omat keskusteluntarpeet enemmän Koulutusneuvonnan vai Uraohjauksen piiriin. Usein toki tarvitaan molempia.  Myös Ammattinetti on hyvä sivusto ammattitiedon etsimiseen. Avoimien työpaikkojen seuranta pitkällä tähtäimellä omalla asuinalueella antaa myös käsitystä mahdollisuuksista. TE-palveluiden tekemiä alueellisia arvioita työvoiman tarpeesta aloittain löytyy Ammattibarometrista 


Te-palveluita on esitelty aiemmin blogissa seuraavissa jutuissa: 
 

keskiviikko 21. helmikuuta 2018

Isot saappaat


Uutta työtä aloittaessa saattaa olla haasteena uudet työtehtävät ja uusi asema työyhteisössä. Voi olla, että ryhdymme tekemään sellaista asiantuntijatyötä, jossa on ollut aiemmin erityisen osaava ja pidetty, ehkä pitkäaikainenkin työntekijä. On selvää että teemme töitä eri tavoin ja jokaisella meillä on erilainen osaaminen ja kiinnostukset, ainutlaatuinen persoonallisuus. Saappaat muotoutuvat tekijänsä mukaan. On myös luonnollista että työyhteisössä johon tullaan, kuuluu kommentteja siitä, miten edellinen työntekijä teki asioita. Joskus se ei tunnu niin mukavaltakaan, mutta parhaimmillaan siitä saa vinkkejä tilanteisiin ja toisaalta tuttuuden tunnetta, että samanlaisia asioita on töissä kohdattu. Näin myös uuden työntekijän vastaanottavat työkaverit käsittelevät työyhteisössä tapahtunutta muutosta.

Voi olla myös niin, että saappaat tuntuvat liian isoilta, jos työyhteisössä sinä itse olet ainoa kyseistä työnkuvaa tai ammattialaa edustava. Ei oikein ole kahvitunnilla ketään kenelle avautua ja ihmetellä tilannetta. Ei voi kerrata oppimaansa eikä kysyä mielipidettä, joskus kaipaamme kannustusta tai palautetta, ihan tavallista mielipidettä. Onneksi harvoin työskentelemme aivan tyhjiössä, vaan esimerkiksi työhön sinut haastatellut tai valinnut henkilö voi olla käytettävissä. Tuntemuksista kannattaa avautua esimiehelle, ja pohtia yhdessä miten tehdä itseään tykö työtehtäviin. Tukea saattaa saada esimieheltä, saman organisaation sisältä toiselta paikkakunnalta, tai muilta oman ammatin edustajilta. Sosiaali- ja terveysalalla voi olla mahdollista sopia työnohjauksesta, jossa työelämän ihmissuhteisiin perehtynyt työnohjaaja käsittelee kanssasi työn haasteita keskustellen.

Isojen saappaiden tilanteessa työhön perehdytys on tärkeää: sitä kannattaa pyytää ja samoihin teemoihin palata, jos tuntuu ettei ole kärryillä työn sisällöissä ja tavoitteissa. On hyvä muistaa että tilanne ei ole täysin sinun vastuullasi, vaan työnantajalla on oma tehtävänsä olla tukena työskentelyssä. Joskus voi olla hyötyä sopia täydennyskoulutuksesta niissä asioissa joissa osaaminen tai pätevyydet eivät ole ajan tasalla.

Uusissa tilanteissa reagoimme luonteemme mukaisesti: on mahdollista että toiset innostuvat ja saavat tavoitteista virtaa, toiset saattavat stressaantua enemmän. Joka tapauksessa useimpia kaihertaa työssä esimerkiksi työtehtävien epämääräisyys tai kasaantuminen. Työtä saattaa olla liikaa tai liian vähän. Monista työhön liittyvistä järjestelyistä on mahdollisuus keskustella jo työhaastattelussa. Kannattaa etukäteen miettiä millaista itsenäisyyttä tai osaamista edellytetään, onko työnohjausta tarjolla ja miten keskustelu esimiehen kanssa sujuu.

On ihan luonnollista että myöhemminkin työsuhteen aikana tulee stressin paikkoja. Usein pientä liikkumavaraa kuitenkin on, ja monia konsteja voi käyttää. Tähän työnohjauskin perustuu. Kokeneemman ohjauksesta voi saada hyviä vinkkejä työn suunnitteluun. Tavoitteisiin ja aikatauluttamiseen voi ehkä vaikuttaa, voit harjoittelun myötä oppia ajattelemaan tilanteissa itseäsi kannustaen. Joitakin tehtäviä saattaa pystyä delegoimaan toisille, tai tekemään yhdessä työtä jakaen. Harjoittelemalla opeteltu rentoutustekniikka sovitettuna kiireiden väliin voi tuoda uutta virtaa. Saappaita voi siis viritellä sopivammiksi ilman että tarvitsee vielä lähteä niitä vaihtamaan.

Heli

keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Aarre

Minulla on yksi tärkeä vihko, jota olen säilyttänyt varjellen lapsuudestani asti; muistovihko. Muistovihko oli muotia ennen ystäväkirjoja. Muistovihkoon liimattiin kiiltokuvia ja siihen kerättiin luokkatovereiden, opettajien, perheenjäsenten, serkkujen ja muiden ystävien kirjoituksia. Kirjoitus osoitettiin vihon omistajalle. Kirjoittaja valitsi huolella sen kiiltokuvan, jonka kohdalle halusi kirjoittaa. Kirjoitus saattoi olla valmis loru, runo ja siihen aikaan myös Raamatun lause. Vuosikymmeniä vanhan vihkoni muistovärssyt kuvastavat silloista ajan henkeä:

Kuin pohjoisen lumi katoava on kullan ja helmein loiste,

 ja turha ilo on kastetta, min kuivaa päivänpaiste.

Tänään on Ystävänpäivä. Ystävyys voi säilyä läpi elämän.  Ystävyys voi alkaa taaperoikäisenä ja jatkua vanhuuteen asti. Elämän vaihdoskohdissa on hyvä tilaisuus ihmissuhteiden solmimiseen. Koulun aloitus, opiskelemaan lähteminen, uran aloitus sekä työpaikan vaihdos ovat samalla mahdollisuus löytää uusia ystäviä. Saman henkisiä ihmisiä voi löytää harrastusten parista. Ystävyys voi alkaa uimahallissa tai lenkkipolulla. Koiran omistajat tutustuvat pian koiriensa kavereiden ulkoiluttajiin.

Sosiaalisen median kautta voi löytää ja ylläpitää ystävyyssuhteita.  Somen kautta viestittely on huomattavasti helpompaa kuin kirjeenvaihto, joka oli yleinen tapa vielä viime vuosituhannella. Englannin ja muiden vieraiden kielten opiskelua edistettiin niin, että koululaiset saivat valita kirjeenvaihtokaverin ulkomailta.  Minulla oli kirjeenvaihtokaveri Norjasta, pikkusiskollani Englannista. Yhden ystäväni kirjeenvaihto kesti niin kauan, että islantilainen tyttö tuli aikuisena tapamaan ystävääni Suomeen. Somessa viestittely sujuu niin nopeasti, että nuoret ovat ottaneet tavan viivytellä vastauksia, jotteivat vaikuta liian innokkailta: ”alaks oleen J”…”?!”….”ei välii..”…”..joo..”..”J”…

Olet onnellinen, jos sinulla on yksikin ystävä. Ehkä sait tänään tervehdyksiä. Ehkä itse muistit lähettää tervehdyksiä. Ystävyys on vastavuoroista, se ei säily yksisuuntaisena. Kun antaa huomiota toiselle, voi odottaa saavansa sitä vastavuoroisesti.

 Muisto

Ystävyys on kallein aarre, se ei katoo milloinkaan.

Toivon, että mekin saamme, sen myös pitää ainiaan.                                                  

Elise

keskiviikko 7. helmikuuta 2018

TE-toimiston psykologipalvelusta apua yhteishakuun


”Mihin haet yhteishaussa?” Kysymys, joka aiheuttaa monille päänvaivaa ja epätietoisuutta. Varsinkin jos ihanneala ei ole jo aikaa sitten ollut mietittynä. Joskus kiinnostavia vaihtoehtoja on liikaa, jolloin tietyn alan valinta tuntuu sulkevan toisia ovia pysyvästi. Tai sitten oikein mikään ei tunnu omalta. Peruskoulunsa päättävillä tai hiljattain päättäneillä valintaa tehdään useimmiten lukion ja lukuisten eri ammatillisten tutkintojen välillä. Valintaa hankaloittaa se, ettei työkokemusta useinkaan nuorella henkilöllä ole, eivätkä työelämän vaatimukset vielä ole avautuneet. Hakeutuako kokiksi vai ajoneuvoasentajaksi, kun kummastakaan työtehtävästä ei ole kokemusta?

Myös lukionsa päättävillä tai päättäneillä on valinnan paikka. Hakeako yliopistoon, ammattikorkeakouluun vai kenties ammatillisiin tutkintoihin? Jos on jo vaikkapa useamman kerran hakenut lääketiedettä opiskelemaan, pitäisikö nyt harkita jotain muuta? Ja millaiseen työhön nuo joskus mystisiltäkin kuulostavat tutkinnot vaikkapa yliopistoista sitten johtavat?

Nämä pulmat ja kysymykset ovat tuttuja TE-toimistoissa ammatinvalinnan ja urasuunnittelun parissa työskenteleville psykologeille. Ohjauksessa lähdetään aina liikkeelle henkilökohtaisesta keskustelusta, joko kasvokkain, puhelimen tai videon kautta. Psykologi auttaa jäsentämään omia vahvuuksia, mielenkiinnon kohteita ja tavoitteita. Kun nuorella on tähtäimessään yhteishaussa hakeminen, pyrkii psykologi auttamaan toteuttamiskelpoisen hakusuunnitelman teossa. Varsinaiset ratkaisut toki jäävät hakijalle itselleen!

Mainio apukeino ammatinvalintaa pohdittaessa on tutustua avo-ohjelmaan. Avo-ohjelman kysymysten kautta voi lähteä kysymään itseltään, mitä oikeastaan toivookaan tulevilta tehtäviltään: ihmisläheisyyttä vai sittenkin enemmän itsenäisiä työtehtäviä. Teoreettisuutta vai käytännönläheisyyttä. Koneiden kanssa työskentelyä vai enemmänkin ympäristöön ja luontoon liittyviä tehtäviä? Vai jotain näiden yhdistelmiä? Kysymyksiä pohtimalla pääsee jo pitkälle omien toiveiden jäsentämisessä.

Kun toiveissa olevat ammattialat ovat jo jonkin verran selkeytyneet, kannattaa hyödyntää Ammattinettiä. Ammattinetistä löydät satoja ammattien ja ammattialojen kuvauksia. Kokin, ajoneuvoasentajan tai vaikkapa lastentarhanopettajan ammatinkuvaukset antavat rautaisannoksen tietoa alojen työtehtävistä, työn asettamista vaatimuksista ja alojen koulutusmahdollisuuksista.

Korkeakouluun tähtäävät voivat hyötyä edellä mainittujen apukeinojen lisäksi myös Helsingin yliopiston kehittämästä töissä.fi -palvelusta, jonka avulla voi tutkailla itseään kiinnostavan tutkintonimikkeen pohjalta työtehtäviä, joihin kyseistä alaa opiskelleet ovat päätyneet.

Yhteishaun valintojen tekeminen voi olla haastavaa, mutta vaihtoehtojen pohtimiseen ja tiedon hankintaan kannattaa satsata. Keskustelu toisen henkilön, vaikkapa sitten ammatinvalinnanohjauksen psykologin kanssa avaa myös uusia näkökulmia ja saattaa auttaa asettamaan irralliset palaset paikoilleen.

Kun suunta on huolella mietitty, on uusiin opintoihin mielekästä lähteä etenemään.

Johanna P

 
Kirjoittaja toimii ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologina. Tämä blogiteksti on julkaistu aiemmin Nuorisotakuu Etelä-Pohjanmaa -blogissa.