keskiviikko 24. tammikuuta 2018

Ammatilliseen kuntoutukseen hakeutuminen työttömänä

Suurin osa vammoista ja sairauksista mahdollistaa omassa ammatissa toimimisen. Joskus ne kuitenkin alentavat työkykyä siten, että uuteen ammattiin siirtyminen on välttämätöntä. Jos olet työtön ja arvioit terveydentilan vaikuttavan työkykyysi, voit kääntyä TE-toimiston tai Kelan puoleen kuntoutustarpeesi selvittämiseksi.

Ammatillisen kuntoutuksen on tarkoitus auttaa työllistymään, pysymään työssä tai palaamaan työhön. Kelan ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työttömille, opiskelijoille ja työelämässä vasta vähän aikaa olleille, joiden työkykyä jokin sairaus, vika tai vamma vaikeuttaa. Jos työurasi oli vakiintunut ennen työttömyyttä voi ammatillisen kuntoutuksen järjestämisvastuu kuulua Kelan sijasta työeläkeyhtiön vastuulle (Työeläkekuntoutus). Onnettomuus- tai tapaturmatilanteiden jälkeen ammatillisen kuntoutuksen järjestämisvastuu voi puolestaan kuulua liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokselle. Kelan ja työeläkelaitosten ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat ensisijaisia, mutta jos niihin ei ole oikeutettu, voi saada harkinnanvaraisesti TE-palveluja.
Alla olevien ohjeiden avulla voit edetä ammatillisen kuntoutuksen palveluihin.

1.      Ota yhteyttä TE-toimiston asiantuntijaan tai psykologiin tai Kelan kuntoutusneuvontaan, jos sinulla on sairaus, vika tai vamma, joka vaikuttaa työkykyysi. Voit kysyä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudesta myös hoitavalta lääkäriltäsi.
 
2.      Kysy TE-toimistosta mahdollisuutta päästä oman kuntasi järjestämään työttömän terveystarkastukseen. Terveystarkastuksessa arvioidaan ja tuetaan työ- ja toimintakykyäsi. Tarvittaessa sinut ohjataan eteenpäin erikoissairaanhoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

3.     Kelan ammatilliseen kuntoutukseen päästäksesi sinun tulee täyttää Kelan kuntoutushakemus ja liittää mukaan lääkärin B-todistus. Kela tarjoaa monipuolisesti erilaisia ammatillisen kuntoutuksen palveluja kuten työkokeilua, koulutusta tai ammatillisen kuntoutuksen kursseja. Ammatillisen kuntoutuksen aktiivisten toimenpiteiden aikana (kuten työkokeilu tai koulutus) sinulle maksetaan työttömyysetuuden sijasta kuntoutusrahaa. Kelan ammatillinen kuntoutus

4.     TE-toimistosta voit saada monenlaista tukea, jos terveydentila vaikuttaa työllistymiseesi tai työkykyysi. Keskustele tilanteestasi TE-toimiston asiantuntijan kanssa, jolloin työvoimapalveluista voidaan valita työllistymistäsi parhaiten tukevat palvelut. TE-toimiston psykologille voit varata ajan, jos tarvitset esimerkiksi tukea terveydentilalle soveltuvan ammatin valinnassa. Tarvittaessa käytettävissä on myös työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP), joka on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli. TYP-palvelussa sinulle laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma, johon voi kuulua julkisia työvoimapalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä kuntoutuspalveluja. TE-toimistosta saat apua myös tilanteessa, jossa olet jo osallistunut ammatillisen kuntoutuksen palveluihin, mutta reitti työelämään on vielä epäselvä. 
 
5.     Kun työpaikka löytyy, työnantajallasi voi olla mahdollisuus sairauden perusteella myönnettävään palkkatukeen tai työnantajasi voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea. Työolosuhteiden järjestelytukea voi hakea myös työsuhteen aikana, jos työtä tai työolosuhteita täytyy mukauttaa terveydellisistä syistä.  

Ammatillinen kuntoutus avaa uusia ovia ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä haasteista huolimatta. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!
Jätä yhteydenottopyyntö TE-toimiston Oma asiointi –palvelun kautta tai soita TE-toimiston asiakaspalveluun 0295 025 500, ma - pe klo 9.00–16.15
Soita Kelan kuntoutusneuvontaan 020 692 205, ma–pe klo 8–17
Marianna

 

 

 

keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Tulevaisuuden ammatteja, osa II


Vuonna 2014 kirjoitimme tulevaisuuden ammateista (kurkkaa täältä). Nyt hallituksen tulevaisuusselonteossa oli niin kiinnostava listaus uusia tulevaisuuden ammatteja, että oli syytä palata tähän aiheeseen!

Mahdollisia tulevaisuuden ammatteja:
Robottiturvallisuuden tarkastaja, robottisiirtäjä, robottityönjohtaja, robottikouluttaja, robottityön suunnittelija ja robottienergia-avustaja, tavaranlähettäjä ja -kulunvalvoja ja -huolija, tavaran kaukolastaaja ja purkaja, tavararobottien ja tavaroiden pelastaja ja joukkoistuskuljetuksen valvoja, mallinvalintakonsultti, 3D-tulostaja, -tuunaaja ja -lähivalmistaja, tavarastailisti, raaka-ainekonsultti, tavaraohjelmoija, robottivalmistuksen tarkastaja, kiinteistövalvomomestari, robottirakennusmateriaalisäätäjä, robottirakennusmestari, -arkkitehti ja -valvoja, kunnossapitokauko-ohjaaja, ennakoija, etäavustaja, robottiliikenteen "fleet manager", 3D-mittaaja ja mallintaja, tavarastylisti, kaupunkiviljelijä, aineenvaihdunta-analyytikko, etäkokki, off-grid -huoltotarkastaja, nanokuituinsinööri, rakentajarobottiasentaja ja -ohjaaja, peukutusmanageri, alustalobbari, kyberturvamies, IoT-riskianalyytikko, robottivakuutusarvioija, robottikenttähuoltaja, mainekauppias, viranomaisfasilitoija, lähipalvelunvälittäjä, mikrovakuuttaja, omavaraiskonsultti, diagnostiikkavalmentaja, implanttiasentaja, biosalapoliisi, proteesinsäätäjä, virtuaaliopas, faktantarkastaja, AI-psykologi, etäoppimismentori, virtuaalisomistaja, VR-tapahtumakoordinaattori, pilviturva palvelukonsultti, joukkoistusrekrytoija, vertaistyön moderaattori, motivaatiosuunnittelija, koheesiomanageri, tarpeenetsijä/logoterapeutti, heimopäällikkö, hallinnon pelillistäjä.

Muutoksia ja jatkuvuutta
Selonteon mukaan tulevaisuudenkin ammateissa ihmisten välinen kohtaaminen ja palvelujen tuottaminen kuuluvat työhön suurelle osalle työntekijöistä. Puhutaan palvelusaatiosta: digitalisen ja fyysisen palvelun yhdistelmästä. Lisäksi jo nykyään huomattava osa työntekijöistä voi tehdä ainakin osan työstään ajasta ja paikasta riippumatta. Etätyön osuus tulee todennäköisesti jonkin verran kasvamaan nykyisestä, mutta enemmistö työskentelee myös tulevaisuudessa perinteisesti omalla työpaikallaan sovittuna työaikana.

Työn murros vaatii meiltä jatkuvaa osaamisen päivittämistä, elinikäistä oppimista. "Koska emme voi tietää, mitä uusia ammatteja teknologisen murroksen seurauksena syntyy, korostuu koulutuksessa asiantuntijoiden mukaan yleisten taitojen merkitys.", todetaan selonteossa.
Tulossa ei siis välttämättä ole poikkeuksellisen suurta työn murrosta, vaikka digitaalisuudesta paljon puhutaankin. Sen sijaan luokittelu työttömiin, työntekijöihin ja yrittäjiin alkaa jo nyt olla vanhentunut: yhä useamman työura on pirstaloitunut ja toimeentulo hankitaan erilaisilla palkkatyön, itsensätyöllistämisen, yrittäjyyden, apurahojen ja sosiaalietuuksien yhdistelmillä.

Tässä vielä yksi linkki, jossa esitellään tekoälyn vaikutuksia työhön eri aloilla - jo hyvinkin nopeasti: http://netpaper.lonnberg.fi/tem/yrityskatsaus-2-2017/#p=1
 
- Satu -

keskiviikko 10. tammikuuta 2018

Mistä löydän tietoa korkeakoulutettujen työtehtävistä?

Kevään yhteishaku lähestyy. Moni tekee keväällä tärkeitä valintoja opiskelupaikan suhteen. Lukion tai ammattiopiston opinto-ohjaaja opastaa 2.asteen opiskelijoita jatko-opiskelusuunnitelmissa, ja sitä kautta saa tärkeitä eväitä tulevaisuuden suunnitteluun. Opiskelemaan korkea-asteelle hakeudutaan myös muissa vaiheissa elämää, joten ajattelin että on hyödyllistä kerrata, mistä löytyy tietoa korkeasti koulutettujen ammateista.

1. Yleisesti eri ammateista löytyy ammatinkuvauksia sivuilta www.ammattinetti.fi, esimerkiksi ammatti- ja haastatteluhaussa voit hakuehdoksi rajata ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon, kannattaa lukea ammattien kohdalla linkkiehdotukset sivun oikeasta laidasta, esimerkiksi ammattiliittojen sivuilta voit löytää lisää uratarinoita

2.  Akava on korkeakoulutettujen keskusjärjestö, heidän sivuiltaan löydät uratarinoita akavalaisista ammateista,

3. Yliopistojen uraseurantatietoja on Aarresaari-sivustolla https://www.aarresaari.net/uraseuranta           

4. töissä.fi –sivulle on talletettuna myös korkeasti koulutettujen uratarinoita

5. www.foreammatti.fi -sivuilta voit katsella työtehtäviä, palkkoja ja työllistymistietoja, tiedot on koottu useammasta eri lähteestä

6. TE-toimistoissa tehtyjä arvioita työvoiman tarpeesta alueittain löydät sivuilta www.ammattibarometri.fi

7. Kannattaa etsiä tietoa ammateista eri ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sivuilta, niissä opiskelijat tai oppilaitoksesta valmistuneet kertovat opiskeluajoistaan ja työtehtävistään valmistumisen jälkeen. Lista Suomen ammattikorkeakouluista löytyy täältä, ja lista Suomen yliopistoista löytyy täältä.

8.  Jos askarruttaa, onko kiinnostavaan koulutusohjelmaan paljon hakijoita, voit tarkistaa aiempien vuosien tilanteen Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta, kyseisiltä sivuilta löydät myös tilastotietoa työllistymisestä koulutuksen jälkeen.

On hyvä tehdä muistiinpanoja tiedonhaustaan, mitä on löytänyt eri sivuilta, ja mitkä asiat ovat kiinnittäneet huomiota eri koulutusvaihtoehdoissa. Oppilaitosten hakutoimistoihin tai hakijapalveluihin voi ottaa yhteyttä koulutusohjelmiin ja niihin hakeutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Heli

keskiviikko 3. tammikuuta 2018

Punaista lankaa etsimässä


Mitä yhteistä on kausityöllä, osa-aikatyöllä, määräaikaisella työsuhteella, täydennyskoulutuksella, työnhaulla ja kevytyrittäjyydellä? Kaikki toki liittyvät ammattiin, joihinkin ammatteihin enemmän kuin toisiin. Niillä on yhteistä myös se, että tyypillisesti nämä eivät täytä kokonaan niitä kriteereitä, mitä kokoaikaisella työllä tai opiskelulla mielestämme on. Toimeentulon osalta nämä ovat ehkä osittainen ratkaisu, mutta usein myös ammatillisesti. Myyjillä on usein osa-aikaisia työsuhteita, toisaalta esimerkiksi puutarha-alalla ja asfalttityöntekijöillä kausitöitä. Silloin ollaan usein myös rinnalla työnhakijoita – haetaan täyspäiväistä työtä tai rinnalla voisi esimerkiksi harjoittaa monimuoto-opintoja. Jotkut tekevät paria eri työtä rinnakkain. Tilanteeseen on voitu päätyä tarkoituksella tai vahingossa.

Monien eri tehtävien ja tavoitteiden yhdistäminen on nykyisessä työelämässä yhä tyypillisempää. Toki itse työtkin sisältävät eteenpäin vietäviä projekteja. Tämä asettaa haasteita toiminnan suunnittelulle. Myös vapaa-aika, mahdollinen perhe ja harrastukset kulkevat tässä rinnalla yhteen sovitettavana vuorokauden tunteihin. Tämä on sekä uhka että mahdollisuus. Olemme ihmisinä erilaisia resursseinemme, toimintatyyleinemme ja tarpeinemme. Kohtaamme yksilöllisiä ja erilaisia haasteita. Usein näistä erilaisten tavoitteiden yhteensovittamisesta keskustellaan Uraohjauksen ohjauskeskusteluissa. Tilanteet saattavat vaatia päätöksentekoa, esimerkiksi kun kaikkea ei jaksa, pitää priorisoida. Jos tavoitteiden saavuttaminen sitä vaatii, johonkin pitää keskittyä enemmän ja toinen jättää vähemmälle. Voi olla siirtymävaihetta, jolloin siirrytään osa-aikatyöstä etsimään kokoaikatyötä, tai puolestaan kokoaikatyöstä haluaisi jättäytyä osaksi opiskelemaan uutta alaa. Yhteistä näille elämäntilanteille on myös se, että tarvitaan tietoa taloudellisista tuista, eri ammattialoista ja tukea myös päätöksentekoprosessiin. Jos mukana on terveydellisiä seikkoja harkittavana, niin myös kuntoutusasioita sivutaan.

Joskus keskusteluissa tulee esiin myös huoli siitä, miltä ansioluettelo näyttää, jos on useampi koulutus käytynä ja erilaisia työsuhteita. Epäileekö joku esimerkiksi aukkoja ansioluettelossa. Mitä kerron itsestäni, jos tavoitteeni ovat itsellenikin epäselviä? Nämä ovatkin tärkeitä asioita miettiä, ja näihin on hyvä olla oma näkemys esimerkiksi haastatteluun mennessä. Joskus ulkopuolisen voi olla helpompi nähdä punainen lanka. Usein punainen lanka löytyy kiinnostuksista ja taidoista, ehkä persoonasta. Voit olla monista asioista kiinnostunut, tai sitten vaan elämä on tuonut eteesi valinnanpaikkoja, joita olet hyödyntänyt. Toisaalta voit osata monia asioita, ja sinulle on tärkeää pitää taitoja monipuolisesti yllä. Joskus vaihtelut tulevat myös ulkopuolisista ehdoista: kyseisten alojen työsuhteet ovat määräaikaisia tai perhesyyt ovat edellyttäneet paikkakunnan vaihtoa, jolloin olet tarttunut siihen työhön minkä olet ensimmäiseksi saanut. Voi olla niin, että kun itse tietää kipeisiinkin päätöksiin johtaneet syyt, niin on vaikea nähdä työhistoriaansa myönteisessä valossa. Etenkin silloin yhdessä miettiminen voi tuottaa tulosta. Ajan kuluessa menneisyyden työt asettuvat mittasuhteisiinsa, ja on helpompi nähdä etäämmältä, miten työt liittyvät toisiinsa, ja mitä niissä on pitänyt tärkeänä. Mahdollinen uusi työnantaja on kiinnostunut juuri siitä, mitä olet oppinut aiemmin, mikä on sinulle tärkeää työssä, millainen persoona olet ja miten teet työsi.

Heli

keskiviikko 27. joulukuuta 2017

TOIVEET 2018

Vuoden vaihde on luonteva hetki arvioida ja toivoa. Haluaisin että voisit yhdistää tähän arvioon sen saman kauniin rauhan tunteen, mitä tunnet joulun alla ojentaessasi ystävälle joulutervehdystä, istuessasi kuuntelemassa kauneimpia joululauluja tai katsoessasi lapsen iloa lahjaa avatessa. Mistä asiasta voisit kiittää itseäsi tänä vuonna? Sait ehkä iloa kun autoit kesällä nurmen leikkuussa tai kun keräsit marjoja talven varalle. Ehkä sinulla oli tärkeitä oivalluksen hetkiä oman elämän äärellä tai kohtaamisissa toisten ihmisten kanssa. Olet ansainnut kiitoksen monista hetkistä jotka ovat ainutlaatuisia ja mahdollisia vain siksi että sinä olit niitä hetkiä luomassa.

Entä ensi vuonna? Mitä sinulle itsellesi tärkeitä asioita haluat olla toteuttamassa ensi vuonna? Kenen kanssa haluaisit tutustua paremmin? Millä eri tavoin voisit tehdä omasta elämästä mieluisan? Nämä ovat toiveita, joita vain sinä voit toivoa itsellesi. Toivo tuo suuntaa ja merkitystä elämään, se luo parempaa mielialaa ja kunnioitusta elämää kohtaan. Kun itse ohjaa omaa elämäänsä kuin myötätuntoinen vanhempi, joka haluaa parasta lapselleen, silloin on turvallista elää ja kasvaa. Se voi joskus tarkoittaa sitä, että joutuu kieltäytymään ja olemaan eri mieltä toisten kanssa. Joskus on yksinäistä, tai joskus on liikaa itseen kohdistuvia vaatimuksia. Erityisesti niihin hetkiin tarvitset myönteisiä ajatuksia itseäsi kohtaan, ja kaikkea muuta hyvää mihin kurottaa alamäen koittaessa. Jos katsot tarkkaan, sinussa on paljon sellaista hyvää, mitä olet jakanut toisille iloa tuottaen. Osaat, uskallat ja pystyt. Tänä vuonna jotain sellaistakin voi kuulua elämään, mitä et ennen ole uskaltanut toivoa. Mitähän se voisi olla?

Heli

keskiviikko 20. joulukuuta 2017

Hyvän joulun toivotukset!


Sytytän kynttilöitä tänä jouluna.
Ilon kynttilöitä surusta huolimatta.
Toivon kynttilöitä sinne, missä on epätoivoa.
Rohkeuden kynttilöitä sinne, missä pelko on lähellä.
rauhan kynttilöitä myrskyjen runtelemiin päiviin,
armon kynttilöitä helpottamaan raskaita taakkoja.
Rakkauden kynttilöitä inspiroimaan kaikkea elämistäni.
Kynttilöitä, jotka palavat koko vuoden.

- Howard Thurman -

keskiviikko 13. joulukuuta 2017

Jos en olisikaan tällä alalla...

Uraohjauksessa asiakkaamme pyrkivät yhdessä ammattilaisen kanssa suunnittelemaan työuraansa tietoisesti. Silloin otetaan huomioon elämäntilanne, koulutustausta, aiemmat työtehtävät, kyvyt ja kiinnostukset sekä tavoitteet. Ihan toimiva menetelmä, vaikkei elämää aina voikaan täysin suunnitella, sillä yllätyksiä ja esteitä voi tulla tielle. Suunnittelu auttaa kuitenkin ottamaan tilaisuudesta vaarin ja suuntaamaan ponnistelut tiettyyn kohteeseen, mikä kovastikin tehostaa tuloksia.

Joskus voi kokeilla toimia toisinkin. Facebookissa kiersi syksyllä hauska mutta myös hyödyllinen pyyntö: kertokaa, ystäväni, missä työssä te näkisitte minut, jos en olisi nykyisissä tehtävissä. Itse sain ehdotuksia laidasta laitaan:

Opettaja
Toimittaja, kirjailija, tiedottaja
Lämminhenkisen kirjakahvilan pitäjä
Burleskitanssija
Tulkki tai kielenkääntäjä
Matkaopas
Gallerian pitäjä
Vanhusten hoivakodin perustaja ja omistaja
Konsultti
Luomuviljelijä, puutarhuri tai hortonomi
Maajussille morsian -ohjelman juontaja

Kiitokset ystävilleni, nytpä on vaihtoehtoja, jos psykologin tehtävät joskus jättäisin! Tottahan osa ehdotuksista on hupaisiksi tarkoitettukin, mutta vitsissä aina totta toinen puoli? Sokeasti tuttavien neuvoja ei kannata seurata, koska itse on aina vastuussa tekemistään ratkaisuista, mutta mielenkiintoista ainakin on välillä kurkistaa itseään toistenkin silmin. Mitä arvelet itse kuulevasi, jos kysyt samaa?
- Satu -