keskiviikko 18. lokakuuta 2017

Luovutatko liian helposti

Asetamme itse oman elämämme tavoitteet. Työelämää miettiessä haasteita voivat olla esimerkiksi opiskelupaikan saanti, työpaikkahaut, alan vaihtaminen tai uralla mielekäs eteneminen. Haluan tuoda muutamia tavoitteen saavuttamisen pulmakohtia esiin, jolloin pääset miettimään omalta kohdaltasi juuri sinulle ominaisia tapoja, joilla saatat vaikeuttaa omien tavoitteiden saavuttamista. Miettimällä mahdolliset sudenkuopat voit varautua niihin etukäteen ja tunnistaa ne paremmin kohdatessa, jolloin ne ovat helpommin ylitettävissä. 

1. Nopeiden tulosten odottaminen
Mieti tulevaisuutta tänä viikkona, lähikuukausina ja lähivuosina. Mitä voit tehdä tavoitteesi eteen näinä kolmena eri ajanjaksona? Mitä isompi ja monivaiheisempi muutos on, sitä kauemmin sen saavuttaminen kestää. Toisaalta ”verkkojen pitäminen vedessä” usein riittää, etenkin työ- ja opiskelupaikkojen kohdalla saatamme odottaa myös suotuisaa yllätystä, joka saattaa muuttaa tavoitettakin (omalle paikkakunnalle tulee saataville joku uusi, soveltuva vaihtoehto joka tärppää). Tavoitteiden kohdalla väliarvointi pitää yllä etenemisen tunnetta – voit kerätä seikkoja joita olet jo tehnyt ja selvittänyt tielläsi. Kun takanapäin on tavoitteen eteen työskentelyä, voit olla varma että etenet, ehkä muistat myös osaksesi tullutta kannustusta, joka antaa voimia huomiseen.

2. Jäät kiinni aiempiin virheisiin tai menneisyyteen, hidasteen kokeminen esteeksi
Pessimisti ei pety ammattiurallaankaan, mutta hän ei huomaa merkityksellisiäkään seikkoja ympärillään, jotka voisivat edesauttaa tavoitteen toteutumista. Pessimistin elämässä on usein syitä, jotka ovat ajaneet hänet ajattelemaan kielteisesti omista mahdollisuuksistaan. Ehkä hänellä on ollut lähipiiri, joka ei kannusta. Ehkä on ollut menetyksiä ja epäonnistumisia tai häpeää. Mikä sinun elämässäsi on toiminut jarruna? Ehkä voisit kokeilla uhmata kielteisiä ajatuksia ja toimia niistä huolimatta tavoitteen suuntaan. Saatat yllättyä.

3. Muutosvastarinta ja tulevaisuuden pelot
Tuntematon huominen voi tuntua uhkaavammalta kuin tämä hetki puutteineenkin. Vain uskaltamalla ajatella tulevaisuutta, vaikka varautuenkin, voit luoda uutta ajattelua josta on hyötyä tulevaisuudessa. Onni suosii valmistautunutta mieltä. Sinun on tulevaisuudessa helpompi tarttua aukeaviin mahdollisuuksiin, jos olet kehittänyt joustavaa ajattelutapaa etukäteen.

4. Itsensä tai tavoitteen mitätöiminen, uskon loppuminen                                                                                      
Itsetuntemus on tärkeää tavoitteellisessa toiminnassa. Kannattaa kysyä itseltäsi, mistä junnaaminen tavoitteen suhteen johtuu. Etkö usko itseesi, etkö usko tavoitteeseen, ovatko pettymykset voittaneet sinut? Vai onko kenties niinkin että tämä ei ollut sinulle oikea tavoite? Voi toki olla niinkin, että kannattaa jättää tämä tavoite sivupolulle ja tavoitella B-vaihtoehtoa välillä, jos sillä polulla pääsisitkin parempiin tuloksiin.

5. Marttyyriasenne
Tästä asenteesta kannattaa pyrkiä eroon mahdollisimman pian, siitä ei ole hyötyä itsesi, mielialasi tai tavoitteidesi kannalta. Yritä kehittää myönteistä minäkäsitystä ja jättää muu maailma arvoonsa.

6. Tavoitteen asettamisen pulmat
Mihin laitat rimasi asioiden suhteen? Matalampi rima on helpompi ylittää, mutta korkeamman riman ylittäminen tuo suurempaa tyytyväisyyttä ja enemmän myönteisiä tuloksia kerralla. Saatat asettaa riman myös liian korkealle. Korjausliikkeitä voi tehdä ilman että päämäärä siitä kärsii.

7. Liiallinen yrittäminen
Lentokone voi päästä määränpäähänsä vain jos siivet ovat tasapainossa ja kone noudattaa luonnonlakeja. Ihminenkään ei voi hyvin jos liian pitkään yrittää toimia voimansa ylittäen.  Muista pitää terveydestä ja lähimmäisistäsi huolta niin jaksat paremmin. Silloin myös lähipiiri jaksaa tukea sinua tavoitteissasi.

Heli

keskiviikko 11. lokakuuta 2017

Miten saan oppisopimuspaikan?


Oppisopimuskoulutuksesta noin 80 prosenttia suoritetaan oikeissa töissä työpaikalla ja noin 20 prosenttia ammatillisessa oppilaitoksessa teoriaopintojen parissa. Oppisopimukseen tarvitaan siis aina työpaikka ja työsopimus. Suurin kysymys opiskelijan kannalta on varmasti, miten saan työpaikan?
 
Työpaikkaa etsiessä kannattaa hyödyntää kaikki mahdolliset aikaisemmat työelämäkontaktit. Oppisopimuskoulutuksia on aloitettu muun muassa kesätyöpaikassa, TET-harjoittelussa, rekrykoulutuksessa, työkokeilussa, harrastuksen parissa, perheyrityksessä ja työharjoittelussa. Entisiä ja nykyisiä kesätyöpaikkoja kannattaa katsella siis oppisopimuskoulutusta silmällä pitäen. Muista myös hyödyntää kaikki sukulais- ja tuttavapiirissä olevat kontaktit, jotka työskentelevät aloilla, joista olet kiinnostunut.

Kohti omaa ammattia

Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja ja tutkinnon osia. Jos et ole varma, mihin ammattiin haluat opiskella, pohdi millaista työtä haluat tehdä ja katso, millaisia tutkintoja alalle on tarjolla. Jos olet hakenut oppilaitosopintoihin, mutta et ole päässyt haluamaasi koulutukseen, voit suorittaa oppisopimuksella hakutoivettasi tukevia opintoja.

Jos olet aikaisemmin tehnyt esimerkiksi hyllytystöitä kaupassa, työskennellyt apuvoimana rakennuksella tai ollut vaikka vapaaehtoisena urheiluseurassa, kannattaa aikaisemmalle työnantajalle osoittaa halu edetä ja oppia myös muita työtehtäviä. Kun olet näyttänyt olevasi innokas työntekijä, on helpompaa ottaa puheeksi alaan liittyvät ammattitutkinnot ja oppisopimuskoulutus.

Jos olet jo ammatillisessa koulutuksessa, voit suorittaa oppisopimuksella tutkinnon osan vaikka kesätöissä, jos paikan työtehtävät vastaavat opiskelemasi alan tutkintovaatimuksia. Samalla tavalla oppisopimuksen voi suorittaa useammassakin työpaikassa, jos tutkintovaatimuksia vastaavia työtehtäviä ei ole tarjolla samassa paikassa.

Oppisopimus on työsuhde

Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle palkkaa eli kyseessä on työsuhde. Siksi työnantajaa kiinnostaa tulevassa oppisopimusopiskelijassa samat asiat kuin missä tahansa työntekijässä: nykyinen osaaminen, mitä olet tehnyt aikaisemmin, missä olet hyvä ja missä haluat itseäsi kehittää.

Työsuhteen merkkinä on työsopimus, johon kirjataan palkan lisäksi viikkotyötunnit, joita oppisopimuskoulutuksessa on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen. Monissa työehtosopimuksissa on määritelty opiskelijalle maksettava palkka.

Työttömästä työnhakijasta oppisopimusopiskelijaksi

Työn etsiminen on laji, jossa kysytään kärsivällisyyttä ja kykyä kestää lukemattomia ei-vastauksia. Parasta on tarttua puhelimeen, soittaa itseä kiinnostaviin paikkoihin ja kysyä miten hakuprosessissa kannattaa edetä. Työnantaja haluaa kuulla ensisijaisesti hyvän asenteen. Korosta puhelimessa osaamistasi ja kiinnostusta juuri kyseistä työpaikkaa kohtaan. Kerro myös miksi haluat yhdistää työnteon ja opiskelun. Selvitä ennakkoon yrityksen tehtäväkenttä ja pohdi, miksi juuri sinut pitäisi ottaa töihin.

Koita aina saada sovittua henkilökohtainen tapaaminen. Tee tapaamisen tai puhelun tueksi haettavaa työpaikkaa varten räätälöity ansioluettelo. Jos työnantaja epäröi, kerro palkkatukimahdollisuudesta. Jos työnantaja empii edelleen, ehdota työkokeilua. Työkokeilun aikana voit osoittaa, että haluat oppia alasta lisää ja asenteesi työntekoa, työkavereita sekä asiakkaita kohtaan on hyvä. Työkokeilu voi avata oven oppisopimukseen, jonka avulla sinusta voidaan kouluttaa juuri yrityksen tarpeisiin räätälöity osaaja.
Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta ja katso lähimmän oppisopimustoimijan yhteystiedot
sivulta
www.oppisopimus.fi.
 
Minna

keskiviikko 4. lokakuuta 2017

Ammattiopinnoista ammattikorkeakouluun?

Kiinnostaisiko korkeakoulutus? Nykyisin ammatillisella tutkinnolla saa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin (asiasta tarkemmin täällä). Kysyin muutamilta ammattikorkeakouluilta joitakin asiakkaitani askarruttaneita kysymyksiä; tässä vastauksia joita sain.

Kuinka suuri osa AMK-opiskelijoista ei ole käynyt lukiota?

Opetushallituksen tilastoista vuodelta 2015 selviää, että ammatillisen tutkinnon suorittaneita uusia opiskelijoita on suunnilleen yhtä paljon kuin lukiopohjalta AMK-opinnot aloittavia. Osalla on jo toinen korkeakoulututkinto suoritettuna, ja jotkut tulevat koulutukseen myös ilman toisen asteen tutkintoa.

Miten hyvin ammatillisen tutkinnon pohjalta yleensä menestytään opinnoissa? Onko eroa lukion käyneisiin? Kannattaako lukiokursseja tehdä opintojen tueksi?

- Muotoilun ja viestinnän koulutusohjelmissa ammatilliselta puolelta tulleilla opiskelijoilla voi olla huomattavasti enemmän jo edeltävää osaamista muotoilun ja viestinnän käytännön taidoissa kuin lukiosta tulleita. He voivat toimia esimerkiksi kalustemuotoilussa puuseppinä, mallinrakentajina ym. ja auttaa muita opiskelijoita jopa apuopettajina näissä aineissa. Haasteita on esseiden ja raporttien kirjoittamisessa sekä englannin ja ruotsin kielessä, useimmiten eniten ruotsissa.

- Tekniikan alalla on havaittu, että nimenomaan ammatilliselta puolelta tulleilla on huomattavia vaikeuksia LUMA-aineissa (matikka, fysiikka, kemia), esseiden ja raporttien kirjoittamisessa sekä ruotsin kielessä. Näiden asioiden/aineiden opiskeluun kannattaa panostaa. Toisaalta ammatilliselta puolelta tulleilla on alaan liittyvää käytännön osaamista, mitä lukion käyneillä puolestaan ei ole.

- Oman kokemukseni mukaan ammatillisen puolen opiskelijat pärjäävät yhtä hyvin opinnoissaan kuin muutkin. Motivaatio ensisijaisesti ratkaisee. Haasteita heillä on enemmän kielissä kuin lukion käyneillä, mutta kenenkään valmistuminen ei ole jäänyt kieliopinnoista kiinni.

- Jos opiskelija on motivoitunut opiskelemaan tradenomiksi, en näe syytä käydä lukion opintojaksoja. He pärjäävät varmasti muutenkin.

Uraohjauksen mietteitä aiheesta
Osa ammatillisen tutkinnon pohjalta opiskelemaan haluavista on alanvaihtajia, eivätkä välttämättä pysty suoraan hyödyntämään saman alan toisen asteen tutkintonsa osaamista ammattikorkeakoulussa. Alanvaihtajallekin aiemmin opitusta voi kuitenkin olla hyötyä, tai aiempi ala voi jopa viedä opintoja harvinaisempaan suuntaan, mistä voi olla hyötyä työllistymisen kannalta.
Lukion kurssit voivat auttaa menestymään pääsykokeissa ja toki sen jälkeen opinnoissakin, joten tuskin ne turhiakaan ovat, mutta kannattaa harkita asiaa oman tilanteen ja toiveissa olevan alan mukaan. Yksittäisiä lukiokursseja voi opiskella omatoimisesti, verkko-opintoina tai aikuislukiossa.

Eli yhteenvetona voinee todeta, että jos motivaatio on kohdallaan, ei ole syytä ujostella ammattikorkeakouluun hakemista. Kiitos vastanneille opintokoordinaattoreille ja hakutoimistoille!
Satu

keskiviikko 27. syyskuuta 2017

Uraohjaustehtävillä jäsennystä tilanteeseen

Vanhat hyvät konstit toimivat elämän suunnittelussa. Osana Uraohjausta psykologi voi antaa tilanteeseen sopivia kotitehtäviä, joissa ryhmitellään, visualisoidaan tai kirjoitetaan tarina. Joitakin tehtäviä löydät TE-palvelujen sivuilta.   Tehtävät saattavat liittyä erilaisten luonteenpiirteiden ja kiinnostusten tunnistamiseen ja näin ollen ne vahvistavat itsetuntemusta ja antavat pohjaa tulevaisuuden suunnittelulle ja työnhaulle. Hiljaa itsekseen tehty harjoitus saattaa tuoda yllättäviäkin jäsennyksiä tilanteeseen, konkretisoida epämääräisiä tuntemuksia tai palauttaa mieliin osaamista jota ei itse ehkä päivittäin ajattele. Tekemistään harjoituksista voi kertoa psykologille prosessinomaisesti, kertoen mitä ajatteli ja mitä hyötyä tehtävistä oli. Toisaalta tekemänsä tuotoksen voi näyttää kasvokkain tai videokameran välityksellä, jolloin päästään yhdessä katselemaan ja huomioimaan mitä kaikkea ajattelussa tulee esille.  

Kerron esimerkin Mind Mapista eli miellekartasta. Tähän blogikirjoitukseen liitetyssä kuvassa nuori nainen piirtää miellekarttaa. Keskelle kuviota piirretään vaikkapa tuo kuvan neliö, jossa on käsittelyn kohteena oleva asia, ja siitä lähtevien viivojen päähän omiin ympyröihinsä asioita jotka kytkeytyvät käsittelyn kohteena olevaan asiaan. Omaa elämää suunnitellessa voit esimerkiksi hyödyntää tätä tehtävää seuraavasti:  Piirrä kaksi eri kuvaa elämäntilanteestasi: huolikartta ja onnikartta. Huolikarttaan voit piirtää asioita jotka ovat pulmallisia ja vievät energiaa tai aikaa, ne voivat olla kuin pilviä. Keskelle karttaa voit piirtää itsesi vaikka tikku-ukkona, ja piirtää viivojen päähän pilviä jotka kuvaavat raskaita asioita. Mitä lähempänä pilvi on tikku-ukkoa, sitä enemmän se huoli varjostaa arkeasi. Pilvistä voi lähteä vielä etäämmälle viivoja, jotka kuvailevat yksityiskohtia tai huolien sisältöjä. Huolikartan jälkeen voit piirtää onnikartan, se voi liittyä vaikka tulevaisuuteen. Tikku-ukon ympärillä voi olla ympyröitä, symboleja, värejä, mitä vaan mikä kuvaa sitä, mistä saa mielihyvää ja toisaalta omia tavoitteita ja esimerkiksi ratkaisukonsteja huolikartan teemoihin. Karttoja kannattaa katsella rinnakkain. Niistä voi ympyröidä/alleviivata olennaisia kohtia. Niihin voi kirjoittaa täsmennyksiä, miten aikoo toteuttaa toiveitaan tai kehen pitää ottaa yhteyttä lisätietojen saamiseksi. Kartat voi säilyttää ja palata niiden äärelle vaikka puolen vuoden kuluttua. Vieläkö piirtäisit samanlaiset kartat nykytilanteesta vai ovatko pilvet ja auringot siirtyneet elämässäsi? Mitä niistä haluaisit siirtää lähemmäksi tai etäämmälle, miltä elämä silloin tuntuisi jos ne olisivat jo siirtyneet toivomillesi paikoille.

Heli

keskiviikko 20. syyskuuta 2017

Toisenlainen sukellus koulutustiedon maailmaan

Koulutustietoa löytyy Opintopolun kautta, jonka kautta myös haetaan yhteishaussa oppilaitoksiin. Ammatillisiin aikuiskoulutuksiin haetaan suoraan oppilaitoksen nettisivujen kautta.  Oppilaitoksen esittelytekstit kertovat usein valitettavan vähän siitä, miltä opiskelu näyttää ja tuntuu kyseisessä oppilaitoksessa. Kokeile vaihteeksi kirjoittaa Googlen hakuikkunaan hakusanat ”blogi AMK”, ”blogi yliopisto” tai ”blogi ammattiopisto”. Varsinkin jos et oikein tiedä mitä olet etsimässä, niin ideointivaiheena eri ammatteihin tällainen tapa on mukavaa vaihtelua. Kirjoita paperille lokia siitä missä olet surffannut ja mitä huomioita tehnyt esimerkiksi seuraavista asioista koskien eri linjojen opiskelua:

·         millaisia opiskelutapoja oppilaitoksessa käytetään

·         millaisia tietoja löydät opinnäytetyön tekemisestä

·         millaisia uratarinoita löydät sivuilta

·         mitä et ainakaan halua opintojesi sisältävän

·         mitkä opintolinjat kiinnostavat

Tämän sukelluksen jälkeen yritä miettiä millaisiin ammattinimikkeisiin kyseiset koulutukset voisivat johtaa, voit esimerkiksi katsoa www.te-palvelut.fi –sivuilta löytyykö kiinnostavalta alalta työpaikkoja. Voit myös katsoa www.ammattinetti.fi –sivuilta ammatinkuvauksia, joista saat selville mitä kaikkea tuohon työhön kuuluu käytännössä, ehkä löydät myös jonkun kiinnostavan haastattelun ja linkkejä esimerkiksi ammattiyhdistysten sivuille. Mukavia tiedonhakuhetkiä!

Heli

keskiviikko 13. syyskuuta 2017

Suomalaisen työelämän arvot osaksi omaa elämää

Luin tänään Suomen hallituksen Työelämä 2020 –hankkeen viestintäsivuja. Osana kyseistä hanketta on kerätty vuonna 2013 sekä työpajoissa että sosiaalisessa mediassa eri tilanteissa olevilta ihmisiltä kokemuksia ja käsityksiä työelämän arvoista.  Tämän perusteella saatiin selville ajankohtainen ja paras käsitys siitä, mille arvoille ihmiset uskovat parhaan työelämän vuonna 2020 rakentuvan.  Nettisivuilla on neljän menestyneen urheilun parissa toimineen henkilön haastatteluja, mitä nämä arvot tarkoittavat heille. Löydät haastattelut täältä. Esitellyt arvot ovat sinnikkyys, rohkeus, tarkoitus ja luottamus.

Urheilijoiden arvohaastattelun kuunteleminen herättää monenlaisia ajatuksia. Päällimmäisin ajatukseni liittyy siihen että työ on elämää. Se miten ihminen nimeää arvonsa jotka liittyy työhön, harrastukseen tai elämään, ovat samansuuntaisia, jopa samoja. Arvot liittyvät ihanteisiin, tavoitteisiin ja omiin toimintatapoihin. Parhaimmillaan arvoista saa voimaa ristiriitojen hetkellä.

Näistä haastatteluista tulee mieleen myös mahdollisuus arvioida näitä neljää arvoa omassa elämässä. Mitkä ovat esimerkkejä omasta toiminnasta, joissa nämä neljä arvoa tulevat esille? Mikä harrastus on opettanut näitä taitoja. Näkyvätkö nämä arvot siinä, miten toimii ystävien ja työtoverien parissa tai suhteessa esimieheen?

Kannustaisin harkitsemaan näitä arvoja myös ennen työ- tai opiskelupaikkahaastattelua. Koska nämä ovat yleisesti tunnustettuja arvoja, niitä on helppo ymmärtää ja hyväksyä. Näin ollen osana omien vahvuuksien esittelyä, näillä voi hyvinkin saada myöntyvää nyökyttelyä osakseen. Käsittelen tässä vielä yksitellen edellä mainittuja arvoja, miten näitä voisi tuoda haastattelutilanteessa esiin.

Sinnikkyys: Palauta mieliin opiskelusta tai työstä muutama esimerkki, joissa olet vastoinkäymisistä ja ajan kulumisesta huolimatta osoittanut sinnikkyyttä. Mitä sellaista teit näissä tilanteissa, mikä auttoi suunnitelman päätökseen viemistä. Keksitkö kenties uuden ratkaisun, pyysitkö apua toisilta vai luotitko omaan osaamiseesi.

Rohkeus: Rohkea on silloin kun jännittää ja on epävarma, mutta tekee silti asioita. Rohkeassa toiminnassa on usein mukana joku houkutinvoima: tehtävä on niin tärkeä että kokee kutsumusta tämän asian tekemiseen mahdollisista vastoinkäymisistä huolimatta. Milloin olet ollut opiskeluissa ja työelämässä tällaisessa tilanteessa? Millaisia ennakkoajatuksia sinulla liittyi tilanteeseen, millaisia toisten tulkinnat olivat? Mitä hyötyä rohkeudesta oli sinulle itsellesi, muuttiko se toimintaasi jatkossakin?

Tarkoitus: Mitä yhteiskunnallista tarkoitusta koet työlläsi olevan? Mistä huomaat että työ on tehty riittävän hyvin, oletko kenties saanut palautetta että siitä on ollut apua toisille? Millainen merkitys palkalla on tyytyväisyyteesi? Millaisissa hetkissä työn tarkoituksen miettiminen on tuonut lisää puhtia työn loppuun saattamiseen.

Luottamus: Mitä ajattelet työn laadun tärkeydestä? Mieti muutama tilanne joka liittyy hyvään yhteistyöhön työtilanteissa. Sinulta on ehkä pyydetty apua, esimies on arvostanut mielipidettäsi työn järjestelyjen suhteen tai sinulle on annettu huomattavaa vastuuta työssäsi. Luotatko itseesi työntekijänä, onko työpaikan ihmissuhteissa luottamus ja yhteistyön henki läsnä? Millaista ilmapiiriä toivot työyhteisöltä. Mitä toivot esimieheltäsi?

Nyt kun olet miettinyt näitä arvoja lävitse, arvioi tuottamiasi vastauksia työnantajan näkökulmasta. Mitkä omista vastauksistasi voisivat liittyä myönteisellä tavalla hakemaasi työ- tai opiskelupaikkaan. Miten näitä arvoja haluaisit toteuttaa jos pääset uusiin tehtäviin mukaan? Olisiko sinulla itselläsi jotain kysyttävää työpaikan arvotaustasta ja toimintatavoista? Työhaastattelussa on hyvä tilaisuus arvioida haastattelun ilmapiiriä ja tulevan esimiehen suhtautumista sinun osaamiseesi ja toisaalta niihin asioihin joiden kohdalla uudessa työssä sinulla on vielä opittavaa. Työhaastattelussa parhaimmillaan päästään kohtaavaan yhteistyötilanteeseen, jossa arvioidaan puolin ja toisin työn soveltuvuutta sinulle. Työ saa sopivimman tekijän ja parhaassa tapauksessa myös sinä tehtäviä joissa kasvat parhaimmillesi.

Heli

keskiviikko 6. syyskuuta 2017

Ethän anna stereotypioiden ohjata alanvalintaasi

Helsingin Sanomissa oli jokin aikaa sitten juttu, jossa eri alojen ammattilaiset puolustautuivat omaan ammattikuntaansa liitettyjä stereotypioita vastaan. Esimerkiksi graafikon työhön liitetään usein mielikuva, että he laskuttavat turhasta. Jutussa haastateltu graafinen suunnittelija kertoi, miten paljon työtä asiakkaan antama toimeksianto vaatii ja mihin työstä laskutettava summa perustuu. Kansanedustaja puolestaan kertoi työnsä sellaisista puolista, jotka eivät näyttäydy julkisuudessa.

Moni ensimmäistä ammattiaan valitseva tai alanvaihtoa pohtiva sulkee vaihtoehtoja itseltään pois ammatteihin liittyvien mielikuvien vuoksi. Uraohjauskeskusteluissa haluan haastaa asiakkaita pohtimaan vaihtoehtoja laajemmin. Tietty ammattiala tai koulutus ei välttämättä ole sitä, minkälaisen mielikuvan se ensimmäisenä herättää tai minkälaisia stereotypioita siihen yleisesti liitetään. Neuvon asiakkaita hankkimaan tietoa koulutusalasta tai ammatista päätöksensä tueksi. Alanvalinta tai ammatin vaihtaminen ovat niin isoja ratkaisuja elämässä, ettei niitä kannata tehdä pelkkiin mielikuviin perustuen.

Tänä päivänä netistä löytyy valtava määrä tietoa. Ammattinetti-sivustolle on koottu kuvauksia eri ammattialoista ja ammateista sekä tietoa siitä, minkälaisia koulutusvaihtoehtoja kullekin alalle pääsemiseen on. Ammattinetistä löytyy myös alanvaihtajien tarinoita. Ammattiliittojen sivuilla on kuvauksia siitä, minkälaisissa työtehtävissä jäsenet työskentelevät. Oppilaitosten sivuilta löytyy tarkat kuvaukset koulutusohjelmista, joista voi tutkia, minkälaisia opintoja tutkintoon sisältyy. Näiden lisäksi googlettamalla löytyy tietoa. Saatat löytää esim. blogin, jossa sinua kiinnostavassa ammatissa työskentelevä kertoo työstään. YouTubessa on paljon eri ammattien esittelyjä videomuodossa. Alanvalintaan liittyvässä tiedonhaussa kannattaa hyödyntää myös omia sosiaalisia verkostojaan. Ehkä tuttavapiiristäsi löytyy joku sinua kiinnostavalla alalla työskentelevä, joka voisi kertoa kokemuksistaan.

Pohtiessaan jonkun ammatin soveltuvuutta itselle päätös on paljon helpompi tehdä silloin, kun sen pohjaksi on hankkinut riittävästi tietoa. Kun on muodostanut käsityksen siitä, minkälaisia opintoja alan koulutus sisältää ja minkälaisia työtehtäviä ammattiin konkreettisesti kuuluu, on helpompi punnita, olisiko vaihtoehto itselle sopiva.

- Milla -

keskiviikko 30. elokuuta 2017

Psykologinen joustavuus - kuinka käsitellä vastoinkäymisten herättämiä tunteita ja ajatuksia

On luonnollista tuntea pettymystä, kun ei ole useista hauista huolimatta päässyt töihin tai koulutukseen. Suru menetetystä mahdollisuudesta, suuttumus omien tavoitteiden estymisestä ja kateus valituksi tulleita kohtaan ovat normaaleja inhimillisiä tunteita, joita vastoinkäymiset meissä helposti herättävät. On hyödyllistä huomata näitä tunteita, nimetä ne ja antaa niiden mennä. Tunteiden viemänä ei tarvitse toimia.

Vastoinkäymiset herättävät usein myös epäilyjä omasta pystyvyydestä. ”Minusta ei taida ollakaan tähän.” ”Turha yrittää.” ”Ei onnistu kuitenkaan.” Nämäkin ajatukset on hyvä huomata, tunnistaa ja antaa mennä. Hyödyttömien, lannistavien ajatusten viemänä ei tarvitse toimia.

Helposti herää myös ajatuksia epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, vääryyden kohteeksi joutumisesta. ”Kaikki ovat minua vastaan.” ”Muita suositaan.” Katkeruuden, kyynisyyden ja vihan tunteet ja niihin liittyvät ajatukset on tärkeä huomata ja antaa mennä, etteivät ne vie yhä kauemmas itselle tärkeiden tavoitteiden ja arvojen suuntaan toimisesta.

Epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia tulee ja menee. Mitä enemmän niitä yrittää estää tulemasta, sitä enemmän ja useammin ne tulevat. Ei tarvitse taistella tunteita ja ajatuksia vastaan, vaan voi opetella elämään niiden kanssa ilman, että ne päättävät puolestasi, kuinka toimit. 

On mahdollista opetella huomaamaan, millaisia tunteita tässä ja nyt tuntee ja millaisia ajatuksia mielessä liikkuu. Voi arvioida, onko niistä hyötyä itselle tärkeiden arvojen ja pitemmän ajan tavoitteiden saavuttamisessa. Ellei ole, niiden kannattaa antaa mennä. Emme voi hallita tunteita ja ajatuksia, mutta voimme valita, kuinka toimimme. Puhutaan psykologisesta joustavuudesta, jota voi harjoitella ja kehittää.

On tärkeää erottaa, kulkeeko kohti itselle tärkeitä arvoja epämiellyttävistä ajatuksista ja tunteista huolimatta vai poispäin niistä epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten välttelemiseksi. Välttely lisää epäonnistumisen kokemuksia ja saa luovuttamaan. Psykologinen joustavuus lisää selviytymiskykyä, kannustaa ja ohjaa tarvittaessa omien tavoitteiden tarkistamiseen realistisemmiksi, vaihtoehtoisten etenemisteiden etsimiseen ja toisin toimimisen mahdollisuuksien löytämiseen haastavissa tilanteissa.

Lue lisää ja harjoittele: www.joustavamieli.com, www.oivamieli.fi, www.itsemyotatunto.com. 

Sari

keskiviikko 23. elokuuta 2017

Etkö tiedä mitä haluat? Tässä viisi neuvoa, joiden avulla voit pohtia elämäsi työtä


Joillekin se iskee kuin salama kirkkaalta taivaalta: toi on ihan mun juttu. Moni päätyy mutu-tuntuman, kokeilujen ja sattuman kautta tekemään itselleen sopivaa hommaa. Yleinen ongelma tällä mahdollisuuksien aikakaudella on kuitenkin tämä: mitä minä oikein haluan? Viisasten kiveä ei ole, mutta on keinoja joiden avulla asiaa voi lähteä selvittämään. Tässä viisi neuvoa, joiden avulla on helpompi nähdä mitkä toiveet kumpuavat itsestä.

1.      Omien arvojen pohdinta. Yksi tapa lähestyä asiaa on miettiä, mitkä asiat noin ylipäänsä ovat tärkeitä omassa elämässä. Jos voisin muuttaa joitakin asioita tässä yhteiskunnassa, mitä muuttaisin? Milloin koen vahvasti, että nyt on tehty vääryyttä minua tai muita kohtaan? Entä milloin tulee hyvä fiilis, kun sai kerrankin tehdä jotain oikein. Omien arvojen selkiyttäminen voi olla tie sen miettimiseen millaista työtä voisi tehdä, jotta sen kokisi mielekkääksi ja merkitykselliseksi joka päivä.

2.      Suhde työelämään. Millainen on oma suhtautumiseni työn tekemiseen? Onko oma vapaus tärkeintä, vai kenties säännölliset tulot? Onko tiukkojen rajojen vetäminen työn ja vapaa-ajan välille tärkeää vai olisiko upeaa päästä tekemään ns. elämäntyötä, jolloin työntekokaan ei välttämättä tuntuisi niin raskaalta. Kuinka tärkeää on työyhteisö ja työkaverit? Millaiselta alalta voisi löytyä samanhenkisiä ihmisiä?

3.      Positiivisten kokemusten muistelu. Yksi tapa on miettiä kaikkia hyviä ja positiivisia juttuja elämässä sekä tietysti onnistumisia. Voisiko näistä saada hyödyllistä tietoa omista haluamisista? Milloin on seesteinen ja rauhallinen olo, eivätkä murheet vaivaa? Millaisissa tilanteissa olen onnistunut tai menestynyt? Mitä onnistuminen on vaatinut, millaisessa ympäristössä onnistun, mitä ihmisiä onnistumiseen liittyi? Miten voisin lisätä vastaavanlaisia onnistumisia elämässäni?

4.      Tulevaisuuden visiointi. Millaista elämää haluan elää viiden, kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä? Perhe ja työ, harrastukset, ajankäyttö sekä taloudellinen tilanne – miltä nämä näyttävät silloin? Jotta noihin tavoitteisiin voisi päästä, mitä pitäisi tapahtua sitä ennen? Miten minun pitäisi toimia? Mitä edellytyksiä se vaatisi?

5.      Vaihtoehtojen selailu. Joskus tarvitsemme vain lisää tietoa, jotta voimme tehdä päätöksen. Varsinkin jos omien arvojen pohtiminen ja tulevaisuuden kuvittelu on vaikeaa, joskus voi olla helpompaa vertailla valmiita ratkaisuja ja homma voi lähteä avautumaan sitä kautta. Hyvä paikka selata ja lukea ammateista on www.ammattinetti.fi. Sopivaa riippumattotekemistä on tulostaa ammattinetistä lista ammatteja ja ruksia sieltä ne mitkä tuntuvat kiinnostavilta. Voit myös tehdä TE-psykologien kehittämän ammatinvalintatestin osoitteessa asiointi.mol.fi/avo tai tehdä oman listan erilaisista ammateista tai vaikkapa selata työpaikkailmoituksia, laittaa ylös mielenkiintoisen kuuloiset nimikkeet ja selvittää mitä niiden takana on.

Edellämainittujen asioiden pohtiminen ja tekeminen voi olla hyödyllistä, vaikka et olisikaan valitsemassa koulutusta tai vaihtamassa urasi suuntaa. Arkisessa puurtamisessa voi hämärtyä, mihin suuntaan olikaan omassa elämässään menossa ja joskus on hyvä tehdä tilannetsekki omien toiveiden toteutumisesta.
 
- Anna -

keskiviikko 16. elokuuta 2017

ASAP!


Lyhenne ASAP tarkoittaa nettiviestinnässä sanontaa ”mahdollisimman nopeasti”, as soon as possible. Nykymaailma jossa kaikki on mahdollista ja käden ulottuvilla, houkuttaa kiirehtimään. Se luo illuusiota, että asiat ovat klikkauksen päässä. Myös ideoiden toteuttaminen saattaa tuntua olevan yhtä helposti saavutettavissa. Tällaisessa ympäristössä korostuu entisestään toiminnan suunnittelun taito ja sen siunaus. Kaikki hyvä tässä maailmassa ei nimittäin olekaan klikkauksen päässä.  Jotta saadaan vaikkapa öljyvärimaalaus valmiiksi, työvaiheita on eikä niitä voi ohittaa laadun kärsimättä. Esiintyväksi taiteilijaksi voi tulla jopa yhdessä yössä, mutta tyylin ja esimerkiksi säveltämisen, sovittamisen ja soittamisen taito on vuosikymmenten harjoittelun tulos. Samalla tavoin hyviä ideoita kannattaa haudutella, nautiskella niiden kehittymisestä ja odottaa hedelmän kypsymistä.

Kehittelyyn, suunnitteluun ja pidempään työskentelyyn voi parhaillaan liittyä flow –kokemus, jossa huomaat oppivasi ja osaavasi enemmän kuin järkevästi ajatellen olisi mahdollista. Uppoutumisesta nauttii, ajantaju katoaa ja syntyy jotain luovaa uutta. Ajatuksella itse tehtyyn suoritukseen voi olla tyytyväinen kun se on valmis. Tämä flow ja tyytyväisyys ei ole mahdollista saavuttaa ASAP-mallilla.          

Uraohjauksessa mietitään yhdessä tavoitteiden asettamista. Monta ajatusta käydään lävitse, käännellään ja sijoitellaan mielen karttaan uudelleen. NLP:ssä (neurolingvistisen prosessoinnin ajattelutapa) on tapana sanoa että kartta ei ole maasto. Monessa mielessä tämä pitää paikkaansa. Maaston suhteen voimme tehdä jonkin verran valintoja, mutta karttaa voi kynällä piirrellä mieleisekseen. Siihen voi tehdä sellaisia merkintöjä jotka helpottavat ja kannustavat arkisissa töissä ja opinnoissa.

 

Heli

keskiviikko 9. elokuuta 2017

Netistä ensiapua ahdistukseen


Joskus elämä pääsee yllättämään meidät kuin salama kirkkaalta taivaalta. Elämän paineet kasautuvat ja yhtäkkiä huomaamme ettemme selviä niistä yksin. Hankaliin kokemuksiin on luonnollista hakea tukea netin kautta, sieltä löytyy monenlaisia tietoja ja kokemuksia erilaisista tilanteista. Haluan esitellä tässä ammattilaisten kokoamia ja moderoimia sivuja, joista löytyy kootusti laadukasta tukea. Sivuilta löytyy vinkkejä sopivimmista tahoista, joiden puoleen voi huolinensa kääntyä jotta varsinainen asian käsittely ja tilanteen hoitaminen pääsee käyntiin.    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on kehittänyt nettiin Mielenterveystalo.fi  -sivun, joilta löytyy tietoa ihan oireidenkin perusteella erilaisista pulmatilanteista. Sivuilla on hakutoiminto, jolla voi etsiä oman paikkakunnan mielenterveyspalveluja. Oirenavigaattoripalvelun avulla voit arvioida itse oireiden kokonaisuutta ja saat suosituksia miten niihin voisi löytää helpotusta. Sivuilta löytyy myös joukko itsearviointikyselyjä, esimerkiksi liittyen masennukseen, ahdistukseen ja syömisen pulmiin. Palvelun etu on se, että sitä voi käyttää kotona oman tilanteen arviointiin ja sieltä löytää paljonkin tietoa näin halutessaan, näin on helpompi ottaa yhteyttä avun hakemiseksi. Jos saat lääkäriltäsi lähetteen, voit saada nettiterapiaa sivustoilla tietoturvallisessa yhteydessä.

Apua.info -nettisivuilla on paljon linkkejä esimerkiksi yhdistysten sivuille. Siellä on luettavissa myös selviytymistarinoita haastavista elämäntilanteista. Sivuille on koottu listana neuvontapuhelimien numeroita. Mielenkiintoisena löytönä sivuilta voisin mainita miellyttävien toimintojen listan. Tällainen harjoitus auttaa löytämään arjesta voimavaroja, tällainen lista on hyvä olla huonon päivän varalle itsensä piristämiseksi.

Tukinet.net - sivulta saa kahden kesken käytävää keskusteluapua ammattilaisten kanssa omaan elämäntilanteeseen liittyvissä pulmakohdissa. Tarjolla on myös vertaistukiryhmiä ja luettavissa on selviytymistarinoita. Nämä palvelut ovat täysin ilmaisia ja luottamuksellisia.
Myös Väestöliitosta löytyy netin kautta luottamuksellista ja laadukasta keskusteluapua sivuilta www.vaestoliitto.fi. Väestöliiton palveluissa näkökulma liittyy perheiden eri elämänvaiheisiin sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen. Sivuilla on mielenkiintoisia artikkeleja eri teemoihin liityen ja nuorille omat sivut.
Netistä on löydettävissä monenlaisia auttamispalveluja, varsinkin yksityisten yritysten puolella valikoima on laajaa. On hyvä selvittää apua tarjoavan yrityksen taustaa ja henkilöiden koulutusta ennen sitoutumista maksullisiin palveluihin. Erityisesti terapeutti- tai ohjaaja -nimikkeellä työskentelee monenlaisella taustalla ihmisiä. Kannattaa tutustua aiheeseen liittyvään Väestöliiton blogikirjoitukseen.

Heli

keskiviikko 2. elokuuta 2017

Paras mahdollinen ura?


Kovin moni aloittaa keskustelut uraohjauksessa naurahtamalla, ettei tämä kovin ihanteellisesti ole mennyt tämä minun urani… on ollut katkoksia, en ole päässyt opiskelemaan mitä halusin, enkä työllistynyt kuten olisin toivonut. Niinhän se monilla menee, ja silti ura voi olla ihan kelvollinen, ja sitä voi suunnitella mahdollisimman hyväksi. Jäin kuitenkin miettimään millainen se paras mahdollinen ura sitten olisi, jos joskus sellaisen kohtaisi.

Ilmeisesti ihanteellinen ura olisi pitkä. Se olisi alkanut varhain: kyseinen henkilö olisi heti tiennyt mitä hän haluaa opiskelemaan, hän olisi saanut opiskelupaikan ensi yrittämällä ja opiskelu olisi sujunut ripeästi. Jo opintojen aikana kuvitteellinen ihannehenkilömme olisi työllistynyt joko kesien ajaksi tai palkallista harjoittelua tekemään sellaiselle työnantajalle, joka olisi antanut hyvän alun uralle. Siellä opiskelija olisi otettu mukaan porukkaan, hänelle olisi annettu hyviä vinkkejä uraa ajatellen, ja hän olisi osannut yhdistää pänttäämiään tietoja ja taitoja työssä eteen tulleisiin asioihin. Näin hän olisi motivoitunut entisestään ja saanut suosittelijoita, jotka olisivat auttaneet häntä ensimmäiseen varsinaiseen työpaikkaansa. Työura olisi jatkunut lähestulkoon keskeytymättä eläkeikään asti - tottahan hän olisi viettänyt vuoden, parin mittaisen sapattivapaan, jonka aikana hän kuitenkin olisi tehnyt jotain ansiokasta, kuten kirjoittanut kirjan tai hionut huippuunsa tuotteen, jota alettaisiin tuottaa hänen perustamassaan yrityksessä. Eläkkeelle siirryttyään hän luonnollisesti olisi tuotteliaampi kuin koskaan omalla alallaan, ja kysytty vieras television keskusteluohjelmissa.

Pituuden lisäksi ihanteelliseen työuraan liittyisi varmaan poikkeuksellinen laatu. Hän olisi ollut jo opiskelijana parhain arvosanoin etenevä ja useita opiskelijakilpailuita voittanut. Työpaikalla hänet olisi nopeasti "keksitty" ja hän olisi suoriutunut kaikista hänelle annetuista tehtävistä niin hyvin, että hän olisi edennyt vauhdilla hyvinkin vaativiin tehtäviin. Tämä luonnollisesti olisi vaikuttanut myönteisellä tavalla hänen ajattelunsa kehittymiseen ja monipuolistanut hänen taitojaan, jotka kukoistaisivat mentorien opastuksessa.

Paras mahdollinen ura olisi myös kansainvälinen. Ihanneurahenkilömme olisi tietenkin jo lapsuudessaan viettänyt perheensä kanssa aikaa eri maissa, ja puhuisi kahta tai kolmea kieltä äidinkielenään, minkä lisäksi hän luonnollisesti olisi opiskellut muitakin kieliä. Yhtä luontevasti hän osallistuisi työnantajiensa tarjoamiin mahdollisuuksiin ulkomaankomennuksille. Hän omaksuisi nopeasti kunkin maan toimintakulttuurin, ja osaisi kameleontin tavoin sopeuttaa toimintansa asiakkaiden ja työtovereiden mukaan.

Huh, jo kuviteltuna alkaa kuulostaa melkoiselta, eikö? Mahtaisiko kuviteltu uratimanttimme olla onnellinenkin? Eiköhän hänellä olisi mielenkiintoisia, työstä palautumista tukevia harrastuksia. Hänellä olisi puoliso, joka olisi jo opiskeluaikoina ollut hänen rinnallaan, rohkaisten tarttumaan kaikkiin tilanteisiin jotka häntä kiinnostaisivat. Sopivassa vaiheessa uraa perheeseen olisi tullut lapsiakin, jotka olisivat uraäitinsä tai uraisänsä tärkein asia elämässä. Perhe matkustaisi yhdessä ja ottaisi kaiken irti niistä hetkistä, jotka he saisivat viettää keskenään - olisihan ideaaliuraa tekevällä äidillä tai isällä niin paljon muitakin, jotka vaatisivat heidän aikaansa ja panostaan. Taloudellisia huoliahan perheellä ei olisi, ihanneuraan liitettäneen myös hyvät ansiot palkkiona kaikesta menestyksestä.

Se, mitä itse kukin pitäisi ihanteellisena urana, kertoo tietenkin sekä vallitsevan kulttuurin arvoista että omista henkilökohtaisista arvoista. Tällainen kuvitelma nousi minun mielestäni, kun yritin yhdistää yhden ihmisen uraan kaikki ne asiat, joita olen käsittänyt monien arvostavan. Minkälainen ihanneura sinun mielestäsi olisi ollut?
 
Satu

keskiviikko 26. heinäkuuta 2017

Liian pitkät letit

”Mut ei ne tienneet ei päivääni pilanneet niin helpolla. Ei vieneet, ei saaneet ne pois tätä loistavaa tunnelmaa. Oon yksin ja se tuntuu hyvältä….”

Kesä tuli ja sen myötä alkoi kesäloma koululaisille ja opiskelijoille. Kaikille kesäloma on hyvin odotettu, mutta koulukiusatulle se on myös suuri helpotus. Samuli Edelmannin laulu ”Mun sydämelläni on kypärä” kertoo jätetystä kumppanista. Laulun ”sydämen kypärä” olisi hyvin tarpeellinen koulukiusatulle.

Jo silloin, kun aloitin työni psykologina kolme vuosikymmentä sitten, koulukiusaaminen oli ajankohtainen aihe. Pidin kiusaamisen ehkäisemiseen liittyen oppitunteja peruskoulun yläkoululaisille. Keräsin oppilaiden mielipiteitä. Oppilaat tiesivät, että kiusatuksi voi joutua mistä syystä tahansa. Työssäni olen saanut kuulla entisten koulukiusattujen kertomuksia ja toden totta, syyt kiusaamiseen voivat olla mitä hyvänsä! Kiusattu on jollain tavalla erilainen; laiha, pyöreä, lyhyt, pitkä, kadehdittavan kaunis, punatukkainen, ihonväriltään erilainen, köyhästä tai rikkaasta perheestä, omistaa jotain, jota muilla ei ole – mitään selvää yhtä mallia ei ole. Jo tuolloin, kun olin nuori psykologi, oppilaat keksivät varsin hyviä keinoja koulukiusaamisen ehkäisemiseksi. Tärkeimpiin keinoihin kuuluu se, että aikuiset ohjaavat lapsia kohtaamaan erilaisuutta.

Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu jatkuvasti kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, seurasta pois sulkemista, ilkeitä puheita – mitä tahansa sellaista, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Kiusaaminen merkitsee usein uhrin eristämistä luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän sosiaalisesta kanssakäymisestä. Kiusaaminen on rikollista toimintaa, kun se täyttää lainsäädännössä rikokselle asetetut tunnusmerkit. (MLL-sivut www.mll.fi )

Uraohjauksessa monella asiakkaalla on koulukiusatun taustaa. Koulukiusaaminen on uhrille vahingollista ja aiheuttaa jopa aikuisikään asti säilyviä traumoja. Pahat kokemukset vaikuttavat jopa uravalintoihin, sillä kiusattu voi olla niin vakavasti traumatisoitunut, ettei voi ajatellakaan kouluttautumista – edes aikuisena. Onneksi on myös päinvastaisia esimerkkejä; moni ns. ”julkkis” on kertonut tulleensa kiusatuksi, mutta on kuitenkin jaksanut uskoa itseensä ja onnistunut kääntämään huonot kokemukset voimavaroiksi. Entiset koulukiusatut, mm. Saara Aalto, Dome Karukoski ja Tarja Turunen ovat kannustavia roolimalleja.

KLR-lehdessä (Koulurauhaa, 1-2/2017) käsitellään koulukiusaamista monesta näkökulmasta. Tässä lehdessä Helsingin kaupungin opetusviraston oppilashuollon päällikkö, psykologi Vesa Nevalainen toteaa, että kiusaaja ei ole mikään poloinen. Nevalainen haluaa lopettaa kiusaajan ajattelemisen uhrina. Vesa Nevalaisen mukaan kiusaaja ei toimi ajattelemattomuuttaan, vaan suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. Kyse on vallankäytöstä, josta saa hyötyä. Kiusaaja voi toimia yksin tai hänellä voi olla tukijoukko. Kiusaajan hännystelijät pönkittävät kiusaajaa, jonka yksi motiivi kiusaamiseen onkin juuri kavereiden suosion ja hyväksynnän haku. Jos kiusaaja sattuu olemaan sosiaalisesti taitava, hän pystyy manipuloimaan kaikkia ympärillään olevia.

Vesa Nevalainen ja Satu Kaski ovat julkaisseet tänä vuonna kiusaamista käsittelevän kirjan ”Jo riittää!”. Nevalaisen mukaan julkinen keskustelu kiusaamisesta on hyödyllistä. Asioista tulisi puhua niiden oikeilla nimillä. Psykologisten selitysten hakeminen ei riitä, asioille pitää tehdä jotain. Kiusaamisen torjuminen ja ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä. Kiusaamiseen liittyen on kehitetty monenlaisia ohjelmia – mm. KiVaKoulu-hanke, Motoristit koulukiusaamista vastaan (MKKV), jopa presidentti Sauli Niinistö on yhdessä laulaja-idolien Diandran ja Robinin kanssa tehnyt Kannustusryhmä-kampanjaa.

Parhaita koulukiusaamista vastustavista ohjelmista ovat ne, joissa kehitetään sosiaalisia taitoja. Omaa empatiakykyä voi esimerkiksi harjoittaa miettimällä, miten itse haluaisit tulla kohdelluksi. Kiusaaminen pitää osata huomata ja siihen pitää tarttua. Kiusaamisen ehkäiseminen vaatii yhteistyötä koulun, kouluterveydenhuollon ja kodin välillä. Onnistuneimmin kiusaamisen saa loppumaan muiden oppilaiden puuttuminen asiaan.

Koulukiusaamisesta voi selviytyä. Omien voimavarojen kokoaminen onnistuu kodin, läheisten ja ystävien tuella. Joskus myös oma sinnikkyys ja usko itseen kantaa. Tulevaisuuteen voi uskoa ja kokemuksista voi oppia. Omaa itsetuntoa voi kasvattaa esimerkiksi musiikin avulla, kuuntelemalla vaikka alussa mainitsemani laulun kertosäettä:

” Oon yksin ja se tuntuu hyvältä.
Mä oon viisas.
Mun sydämel on kypärä.
Mä oon kaunis, vaikka itse sanonkin.
ja voin paljon paremmin.”

Elise

 

keskiviikko 19. heinäkuuta 2017

Rikosrekisteri ja päihteiden käyttö voivat vaikeuttaa työllistymistä

Työhön palaaminen rikostuomion jälkeen tai nuorempana tehty rikos saattavat mietityttää, kun työnhaku tulee ajankohtaiseksi. Automaattisesti rikostuomio ei estä työllistymistä kaikille aloille, mutta joihinkin ammatteihin ja tehtäviin työllistymiseen sillä on vaikutusta. Tarkkaa listaa ammateista ja rikosten vaikutuksesta työllistymiseen tai työssä jatkamiseen ei ole mahdollista laatia. Taustalla vaikuttaa useampia lakeja.

Alaikäisten lasten ja nuorten kanssa yli kolme kuukautta työskenteleviltä vaaditaan rekrytointivaiheessa rikostaustaotteen esittämistä. Rikostaustaotteeseen merkitään tiedot lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, väkivaltarikoksista, vapauteen kohdistuvista rikoksista ja huumausainerikoksista. Lisäksi otteeseen merkitään joissakin tapauksissa tiedot myös sakkorekisteriin merkityistä sakoista. Tarkemmat tiedot voi tarkistaa Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta. Tiedot rikosrekisteriin merkittävistä tiedoista ja niiden sieltä poistumisesta löytyvät myös samalta sivustolta.

On myös työnkuvia, joihin rekrytoitaessa tehdään suojelupoliisin toimesta turvallisuusselvitys. Tällaisissa työtehtävissä ollaan tekemisissä esimerkiksi valtion turvallisuuden, maanpuolustuksen tai kansantalouden parissa. Turvallisuusselvityksen tarkoituksena on estää valtion turvallisuutta uhkaava toiminta. Selvityksen laadinnassa hyödynnetään rekistereitä ja tarvittaessa henkilöä haastatellaan. Turvallisuusselvityslaki löytyy Finlexin sivuilta.

Joihinkin työtehtäviin liittyen työnantaja voi rekrytointivaiheessa, tai myöhemmin työsuhteen aikana, hyödyntää huumausainetestausta. Tällä pyritään turvaamaan työntekijän itsensä ja muiden työturvallisuus. Tarkemmin tällaisista työtehtävistä ja huumausainetestaukseen liittyvistä käytännöistä saa tietoa mm. Työsuojelusta. Huumausainestestauksella on kosketuspintaa useamman eri lain kanssa. Tarvittaessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen listaus auttaa alkuun.

 Kuljetusalaan liittyen on oma lainsäädäntönsä. Ajo-oikeuden voi menettää terveydentilan heikkenemisen vuoksi tai toistuvien tai törkeiden liikennerikosten johdosta. Trafin kooste Ammattikuljettajien soveltuvuuden arvioinnista (kohta 3.3.1 Pätevyyden kyseenalaistaminen) tarjoaa lisätietoa ja myös viitteet taustalla vaikuttaviin lakeihin.

Rikostausta voi vaikuttaa myös koulutuspaikan menettämiseen tai opiskelijaksi hyväksymiseen. Lisäksi terveydentilaan liittyen on olemassa omat tutkintokohtaiset terveydentilavaatimuksensa, jotka liittyvät Sora-lainsäädäntöön (Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen). Tarkemmin Sora-lainsäädännöstä, Sora-tutkinnoista ja tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista voi lukea Julkarista.

Rikostuomio ei aina tule esiin työtä hakiessa, mutta esimerkiksi CV:ssä olevat aukot voivat herättää kysymyksiä. Onkin hyvä miettiä, miten tuo asiaa esiin, tai mitä on valmis kertomaan. Tähän ei ole olemassa yksiselitteisesti yhtä oikeaa ratkaisua. Tietoa ja apua siviilielämään palaamiseen tarjoaa mm. Portti vapauteen -sivusto.

Hannele

keskiviikko 12. heinäkuuta 2017

Kynnyksen yli

Moni työtä etsivä on tilanteessa, jossa hän ikään kuin seisoo porstuassa eikä tiedä miten edetä päästäkseen kynnyksen yli. Eri ihmisille kynnys tarkoittaa eri asioita, joillekin on myös epäselvää mistä ovesta heidän tulisi kulkea sisään. Tähän tilanteeseen voi pyytää mukaan toista henkilöä, voi saada vinkkejä, kokemuksia ja ehdotuksia. Uraohjaustilanteista tulee montakin kohtaa mieleen missä on mietitty etenemistä kynnyksistä huolimatta. Eri ihmisille tilanne näyttää erilaiselta, myös tuen tarve on erilainen. Joku kaipaa tietoa, toinen tukea ja rohkaisua. Yhdessä miettimällä varsinkin tähän työnhaun psykologiseen puoleen voi vaikuttaa. Pystymme siirtämään kynnyksiä, seiniä ja ovia. Joku lähestyy ovia innokkaana, toista puolestaan pelottaa, joku ajattelee että ei edes kannata yrittää.

Tukea työnhakua ja työelämää koskeviin tilanteisiin voi saada Uraohjauksen psykologeilta. TE-palveluissa työskentelevät asiantuntijat voivat tarjota tilanteeseen sopivia palveluja omalla asuinalueellasi, tukea voi saada myös sosiaalitoimen puolelta. Nuorille erityisen tärkeä palvelu on etsivä nuorisotyö, josta voi saada avun lomakkeiden täyttöön, asioimiseen ja vaikkapa työkokeilupaikan etsimiseen. Aikuisille työttömille voidaan TE-palveluissa järjestää työhönvalmentajan apua, joka käytännössä auttaa työnhakuprosessissa. Jos terveydelliset seikat ovat haasteena niin hyödyksi voi olla Kelan kautta järjestetty työhönvalmennus http://www.kela.fi/tyohonvalmennus. Jos viime vuosina on joutunut työelämästä pois sairastumisen vuoksi, niin työeläkelaitosten ammatillinen kuntoutus voi olla taho, josta saa taloudellistakin tukea työelämään takaisin pääsemiseksi.

Vaihtoehtoja kannattaa miettiä yhdessä, koska joskus voi olla vaikea nähdä omien elämäntilanteeseen liittyvien tunteiden lävitse mitä kannattaisi tehdä. Voi olla vaikea uskoa itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Kannattaa muistaa että tänään voi olla se päivä, jolloin saat idean joka johtaa unelmatyön ovelle. Aamulla et voi vielä tietää mistä tämän vinkin saat. On hyvä ottaa oma elämäntilanne puheeksi, kertoa omista tavoitteista sopivissa tilanteissa. Silloin muutkin saavat tilaisuuden olla avuksi tielläsi.

Heli

keskiviikko 5. heinäkuuta 2017

Mitä käteen jää?Maassamme ei ole tavallista puhua avoimesti palkkojen suuruudesta. Harva tietää edes työtovereiden palkan, joten uuteen tehtävään haettaessa palkkatoiveen haarukoiminen on hankalaa. Käteen jäävän tulon arviointi on vielä vaikeampaa!

Palkka voi muodostua useammasta osuudesta: peruspalkasta, vaativuustasosta, henkilökohtaisesta tai kokemuslisästä, vuorotyölisistä ja bonuksista. Kun nämä lasketaan yhteen, saadaan bruttokuukausipalkka. Bruttopalkasta vähennetään verot ja veroluonteiset maksut, ja jäljelle jäävä nettopalkka maksetaan työntekijän tilille. Palkkalaskelmassa nämä kaikki löytyvät eriteltyinä.

Suomessa on käytössä progressiivinen verotus, eli yksinkertaistaen: mitä suurempi palkka, sitä isomman osan siitä joutuu maksamaan veroa. Alla esimerkkejä, jotka Taloussanomat on laskenut Veronmaksajien keskusliiton tuloverolaskurilla kotitalouksien velkaantumista koskevaa artikkeliaan varten (koko artikkelin löydät täältä ).

Bruttopalkka   Nettopalkka   Käteen jäävän tulon osuus (%)
(€/kk)                (€/kk)  
1 250                 1 114                 89 %
1 670                 1 388                 83 %
2 100                 1 653                 79 %
2 580                 1 938                 75 %
3 350                 2 352                 70 %
3 750                 2 561                 68 %
4 600                 2 990                 65 %
5 600                 3 483                 62 %
6 750                 4 050                 60 %
8 000                 4 560                 57 %

Palkalla on työntekijälle monenlaisia merkityksiä, kuten myös rahalla itsessäänkin. Kertooko palkan suuruus työn arvostuksesta, vai onko kyse vain kysynnän ja tarjonnan laista? Usein palkka nousee työuran kuluessa, mutta entä jos se välillä laskeekin - pienempipalkkaiseen työhön saattaa liittyä muita positiivisia piirteitä, kuten joustavammat työajat tai työpaikan parempi sijainti.
Ennen palkkatoiveen esittämistä tai palkankorotusneuvotteluita kannattaakin ehkä käydä vero.fi -verkkosivuilla ja laskea omien vähennysten mukaan mitä bruttopalkan muutos oikeasti vaikuttaisi käteen jääviin tuloihin. Esimerkiksi työmatkakulut tai asuntolainan korot huomioidaan verotuksessa.

Tässä jutussa ei huomioitu tulojen mukaan muuttuvien etuuksien (esim. asumistuki) vaikutusta nettotuloihin.  
Satu
 

keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

”Herätti ajatuksia, kartoitti mahdollisuuksia, loi uskoa” - TE-puhelinpalvelujen uraohjauksen asiakaspalaute 2017


TE-puhelinpalvelujen uraohjauksessa kerättiin 2017 helmi-huhtikuun aikana palautetta puhelin- ja video-ohjauksessa päättäneiltä asiakkailta noin kuukausi ohjauksen päättymisen jälkeen. Kyselyn aikana uraohjauksessa päättyi yhteensä 317 ohjausprosessia (yksi tai useampi keskustelu saman psykologin ja asiakkaan kesken). Sähköpostiosoite kyselyn lähettämiseksi saatiin 283 asiakkaalta ja kyselyyn vastasi 113 asiakasta, mikä on 40 % sähköpostiosoitteen antaneista asiakkaista ja 36 % palautekyselyn aikana ohjauksessa päättäneistä asiakkaista. Palaute on pääosin hyvää ja kannustavaa, samansuuntaista ja vielä parempaa kuin puhelinohjauksen palautekyselyssä 2015. Kehittämisehdotuksiakin saatiin. Hyödynnämme palautteen palvelujemme kehittämisessä.
 
Mihin tarpeeseen psykologin uraohjausta haettiin ja miten ohjaus vastasi tarpeisiin?
Suurin osa palautetta antaneista tarvitsi ohjausta ammatin ja opiskelualan valintaan ja/ tai työnhakukohteiden ja uravaihtoehtojen kartoittamiseen ja oman aseman parantamiseen työmarkkinoilla. Osa palautetta antaneista kertoi myös tarkemmin tarpeistaan. Ohjausta haettiin soveltuvuuden arviointiin, itsetuntemuksen lisäämiseen, itsetunnon vahvistamiseen, vahvuuksien löytämiseen ja elämäntilanteen kokonaisuuden huomioimiseen tulevaisuuden suunnittelussa.
 
Palautetta antaneista asiakkaista yhdeksän kymmenestä (93 %) arvioi ohjauksen vastanneen tarpeisiinsa melko tai erittäin hyvin ja yksi kymmenestä melko tai erittäin huonosti. Palautetta antaneet kuvasivat vastauksissaan saaneensa apua tarpeisiinsa ammatin, alan ja koulutuksen valinnassa ja/ tai työnhaussa. Suurin osa palautetta antaneista kuvasi myös ohjauksen psykologista sisältöä, merkitystä ja hyötyjä. Ohjauksen kuvattiin myös opettaneen urasuunnittelutaitoja, itsenäistä tiedonhankintaa ja neuvoneen tietolähteille. Seuraavassa esimerkkejä palautteista asiakkaiden sanoin:
 
·       Keskustelujen kautta hahmottui ala, joka vastaa toiveitani ja vahvuuksiani ja jota aion opiskella. Lisäksi sain itseluottamusta tähän prosessiin ja myös töiden etsimiseen.
·       Sain työkaluja omien tavoitteiden ja vahvuuksien löytymiseen ja sitä kautta työnhakuun ja sopivien työtehtävien hahmottamiseen.
·       Ohjaus avasi silmäni työhaastattelutilanteista ja herätti melkoista itsepohdiskelua. Sain myös lisää itseluottamusta ja tuntui oikea suuntakin löytyvän ja selkeä suunnitelma tulevaisuudelle, ns. varasuunnitelmatkin valmiina.
·       Kävimme realistisesti läpi eri ammattivaihtoehtoja. Sain vinkkejä myös siihen, miten parhaiten nykyisessä työssä voisi jaksaa ja jatkaa. 
·       "Kokonaiskuvani" selkiytyi, opin ymmärtämään ja hyväksymään paremmin tilannettani. Sain kannustusta ja ymmärrystä, joka auttaa minua jaksamaan, sekä konkreettisia neuvojakin.
·       Selvensi millaista työtä kannattaa välttää ja millainen työ olisi sopivampi. Ohjaus oli todella laaja-alaista. Puhuimme paljon myös terveydellisistä seikoista jotka vaikuttavat työhön.
·       Ohjaus auttoi ymmärtämään kiinnostuksenkohteideni keskinäistä hierarkiaa, sekä niiden konkreettisia alakohtaisia sovelluksia. Ohjauksessa tutustuin useampaan uuteen sivustoon, jotka antoivat lisätietoa minua kiinnostavista aloista. Ymmärsin ohjauksen ansiosta yhden vaihtoehdon olevan selkeästi yli muiden kaikilla osa-alueella.
·       Ajatusten selventämiseen, haaveiden realismiin ja omien ominaisuuksien selvittämiseen. Testien tulokset tukivat omia ura-ajatuksia.
·       Uusia suuntaviivoja työelämään, työahdistusta purkamaan oli hyvä saada ns. ammattitaitoinen, mutta ulkopuolinen korva. Sain varmistusta siihen, mihin suuntaan kannattaa lähteä ja mitä vaihtoehtoja voi olla.
·       Sain uusia ideoita, miten voisin hyödyntää edellisiä opintojani ja mitkä uudet opinnot voisivat edesauttaa työllistymistä.
·       Mitkä ammatit minulle sopivat ja huomasin että testituloksissa oli tullut vahvuuteni esille. Tiedän miten toimin seuraavaksi.
·       Erittäin tärkeä palvelu, joka estää myös ihmisten masennussairautta työttömänä ja kannustaa hakemiseen.
 
Miten asiakkaat haluaisivat mieluiten saada uraohjausta?

Reilu kolmannes palautetta antaneista asiakkaista haluaisi mieluiten saada uraohjausta puhelimitse ajanvarauksella ja kolmannes kasvokkain tapaamalla TE-toimistossa. Joka seitsemäs haluaisi ohjausta puhelimella ilman ajanvarausta ja joka kymmenes videolla. Yksi palautetta antanut käyttäisi mieluiten verkko-ohjausta kirjoittamalla, mikä on vasta tulossa palvelumuotona valikoimaan. Kevään 2015 puhelinohjauksen palautekyselyssä vielä lähes puolet asiakkaista halusi ohjausta mieluiten kasvokkain TE-toimipaikassa tapaamalla. Etäpalvelun käyttökokemukset ovat kasvattaneet puhelin- ja videovälitteisen ohjauksen suosiota.                                        

Kehittämisehdotuksia

Asiakkaat korostivat, että heidän on tärkeä voida valita, millä kanavalla käyttävät uraohjausta. Muutama palautetta antanut odotti uraohjauksesta konkreettisempaa apua ajatuksia herättävän ja mahdollisuuksia löytävän keskustelun sijasta. Uraohjauksen video- ja puhelinohjauksesta tiedottamista toivottiin lisättävän, kaivattiin parannusta videotekniikkaan ja toivottiin mahdollisuutta mentorointiin ja vertaistukeen.

 Kiitos kaikille palautetta antaneille!